[openstandaarden] Defenitieve versie? ;-)

Sven Vermeulen sven.vermeulen at ugent.be
Tue Aug 26 08:48:51 CEST 2003


On Tue, Aug 26, 2003 at 08:34:01AM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Wie leest de mails op info at OpenStandaarden.be?  Worden die regelmatig
> gelezen? 

Stefan Goethals (ZipKid) krijgt die. Als er iets interessants tussen al de
spam zit wordt dat direct geforward naar deze mailinglist. Dat was toch
vroeger al het geval, ik zou niet weten waarom dat ineens anders zou zijn :)

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 No .sig found. Crashing down.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030826/1dfd4bfc/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list