[openstandaarden] pers over betoging

Ward Vandewege ward at pong.be
Wed Aug 27 14:04:26 CEST 2003Op Skynet...
   http://www.skynet.be/index.html?or=tpm&l1=actuality&l2=it


Internationaal protest tegen Europese software-patenten

De actievoerders vrezen dat de mogelijkheid om patenten te nemen op 
software, het einde betekent van kleinere softwarebedrijven én van open 
software. De in Duitsland gevestigde vzw ' Foundation for a Free 
Information Infrastructure' (FFII) en de Belgische 'Association 
Electronique Libre' (AEL) nemen het voortouw in het protest tegen deze 
Europese plannen. Naast de fysieke protestactie-annex conferentie, 
waaraan ook internationaal gerenommeerde wetenschappers deelnemen, 
roepen de iniatiefnemers ook op tot online protest. Bedrijven moeten dan 
hun eigen websites zelf sluiten. De homepage verwijst dan naar het 
waarom van die onbereikbaarheid, of leidt de bezoeker naar een online 
petitie. Er zouden zo'n 600 websites deelnemen aan deze online actie. 
"Het voorstel van directieve, zoals geformuleerd door Arlene McCarthy 
zou, zoals in de Verenigde Staten al het geval is, de deur openen naar 
de patenteerbaarheid van algoritmes en business-methodes zoals Amazon 
One Click Shopping", verklaart Benjamin Henrion, een leider van de 
internationale protestcoalitie van zo'n 2000 softwarebedrijven en 
160.000 individuen (vooral software-ontwikkelaars) op de website van het 
FFII. En dat komt alleen de 'economic majority' ten goede, stelt het FFII.


mvg,
Ward.
More information about the Openstandaarden mailing list