[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Stubbe Wim 789070042 wim.stubbe at b-rail.be
Thu Aug 28 17:11:00 CEST 2003


Tijl Vercaemer (28/08/03 15:05):
>
>------------------------------------------------------------------------
>Voorstel tot antwoord aan de journalist van de Tijd
>(moet vannavond verstuurd)
>------------------------------------------------------------------------
>
>Beste,
>
>Aangezien de stemming naar alle waarschijnlijkheid nog in september zal 
>plaatsvinden, hadden we graag nog een artikeltje gezien in het september 
>nummer. U kunt onderstaande tekst al dan niet gewijzigd overnemen, of hem 
>gebruiken als informatiebron.
>
>vriendelijke groeten,
>Tijl Vercaemer
>OpenStandaarden.be
>
>Het zwaard van Damocles boven de Europese soft-KMO's
>
>De ontwikkeling van nieuwe producten is vaak een dure en tijdrovende 
>aangelegenheid. Bedrijven willen hier dan ook niet in investeren als ze niet 
>de zekerheid hebben dat dat nieuwe product hen uiteindelijk ook iets zal 
>opbrengen. Om deze zekerheid te bieden worden er patenten toegekend: de 
>uitvinder krijgt het alleenrecht om zijn uitvinding voor een beperkte periode 
>te verkopen. Dat alleenrecht is een soort noodzakelijk kwaad: vaak komt het 
>product maar echt op punt te staan eens die periode voorbij is en de 
>concurrentie ten volle speelt. Doch: zonder patenten was het product 
>misschien nooit ontwikkeld geweest. Patenten zijn dus nodig om de innovatie 
>aan te zwengelen. 

ok.

>Software vormt daar in Europa een uitzondering op. Dit omdat software 
>eigenlijk niets meer is dan de vertaling van een wiskundig principe, in een 
>taal die de computer begrijpt. Op wiskunde kun je geen patent nemen, en dus 
>ook niet op software. Een voorstel van het Brits Euro parlementslid Arlene 
>McCarthy wil daar iets aan doen: volgens McCarthy moeten ook patenten op 
>software mogelijk worden.

ok

>In zekere zin is dat voorstel een legalisering van de huidige situatie: het 
>Europees patentenbureau heeft al 30 000 illegale software patenten toegekend. 
>Heel wat van die patenten kun je bezwaarlijk innovatief noemen. Enkele 
>voorbeelden: EP0689133 heeft betrekking op menu's met tabs, EP394160 gaat 
>over de progress bar en zowat elke vorm van verkoop via het internet vormt 
>een inbreuk op EP803105. Bovendien zijn veel van die patenten in handen van 
>bedrijfjes die helemaal geen software maken. De enige activiteit van die 
>bedrijven is patenten schrijven op triviale zaken, om snel geld te verdienen. 
>Omdat de bewijskracht bij de verdediging ligt, is het vaak goedkoper aan zo'n 
>patent-piraat toe te geven, dan het patent aan te vechten. 

ok

>Niet alleen jezelf verdedigen, ook zelf patenten aanvragen is een zeer dure 
>aangelegenheid. Een KMO kan dan ook niet op tegen een bedrijf als IBM dat 
>duizenden patenten heeft. Dit maakt meteen ook de enkele patenten die die 
>KMO eventueel heeft waardeloos: IBM heeft zo goed als zeker een patent waar 
>die KMO een inbreuk op pleegt, en kan zo makkelijk een cross-license 
>overeenkomst afdwingen: de KMO mag IBM's technologie gebruiken en omgekeerd.

ok

>KMO's mogen het dan al lastig hebben, programmeurs die als hobby software 
>schrijven hebben het nog veel moeilijker. Zij hebben niet de financiële 
>mogelijkheden om patenten aan te vragen, of om zich te verdedigen. Zij 
>hebben geen andere keuze dan hun werkzaamheden te staken als ze in de buurt 
>van een patent komen. En ja, ook deze hobbyisten hebben een invloed op de 
>economie. Vrije software zoals de Apache server (de marktleider: meer dan 
>60% van de webservers draaien Apache) of het Linux besturingssysteem worden 
>voornamelijk door dergelijke vrijwilligers ontwikkeld.

ok

>Maar met software patenten worden ook patenten op communicatie standaarden 
>mogelijk. Ook dit is een probleem. Een voorbeeld: Microsoft domineert 
>duidelijk de office markt. Het .doc formaat is dan ook het meest gebruikte 
>formaat om teksten uit te wisselen. Uiteraard heeft Microsoft een patent op 
>dit formaat. Het gevolg hiervan is dat niemand anders dan Microsoft 
>programma's mag schrijven die met het .doc formaat overweg kunnen. Dat nu 
>net dit formaat de de facto standaard is voor het uitwisselen van teksten 
>maakt het eventuele concurrenten zoals OpenOffice.org of Word Perfect 
>ontzetten moeilijk omdat hun klanten geen documenten meer kunnen uitwisselen 
 ontzettend
>met MS Office gebruikers. Software patenten zouden in dit geval concurrentie 
>zo goed als onmogelijk maken.

ok

>Tot zover de nadelen en misbruiken, maar hoe zit dat nu met die innovatie? 
>Slecht, zo wijzen studies uit. Patenten hebben geen positief effect op het 
>innoverend vermogen van bedrijven, er is zelfs een negatief effect op de 
>economie. Software is dan ook niet te vergelijken met andere producten. 
>Software maken kost zo goed als niets. Een gewone PC is voldoende. Je hebt 
>ook niet het probleem dat je klant je programma bij wijze van spreken uit 
>elkaar kan vijzen en namaken, want zolang je niet over de programmer-code 
>beschikt is het ontzettend moeilijk om uit te vissen hoe een programma werkt. 
>Deze geheimhouding biedt samen met het auteursrecht voldoende garanties voor 
>een programmeur opdat niemand met zijn werk kan gaan lopen. Bovendien hoef 
>je om je auteursrecht te bekomen geen dure procedures te starten: je hebt het 
>automatisch.

ok

>Software patenten zijn dus duidelijk geen goede zaak voor de Europese software 
>industrie. Zeker als je weet dat het grootste deel van de huidige Europese 
>software patenten in handen zijn van Amerikanen en Japanners. Doch, er is 
							'Amerikaanse en Japanse firma's' klinkt beter
>een machtige lobby van advocaten en andere belanghebbenden aan het werk. Zij 
>ruiken geld, en stellen alles in het werk om McCarthy's voorstel door het 
>parlement te loodsen. Laten we in het belang van de Europese software 
>industrie hopen dat dit hen niet lukt.mvg,

Wim Stubbe
More information about the Openstandaarden mailing list