[openstandaarden] Betoging

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Aug 28 17:09:08 CEST 2003


On Thu, Aug 28, 2003 at 11:49:50AM +0200, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Wed, 27 Aug 2003, Wouter Verhelst wrote:
> > Ik was er niet bij (werk), maar heb net gemerkt dat de betoging op het
> > radionieuws komt.
> 
> Gemist...

Toen ik het wilde opnemen zonden ze het al niet meer uit.

Niet dat er super veel gezegd is (een 15-tal seconden), maar het werd
toch vermeld.

> Voor het VRT TV-nieuws van 20u00 was ik wel op tijd, maar niks.

Ook niks op het laatavondnieuws.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030828/f8336416/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list