[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Aug 28 17:24:16 CEST 2003


On Thu, Aug 28, 2003 at 04:05:27PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> De ontwikkeling van nieuwe producten is vaak een dure en tijdrovende 
> aangelegenheid. Bedrijven willen hier dan ook niet in investeren als ze niet 
> de zekerheid hebben dat dat nieuwe product hen uiteindelijk ook iets zal 
> opbrengen. Om deze zekerheid te bieden worden er patenten toegekend: de 
> uitvinder krijgt het alleenrecht om zijn uitvinding voor een beperkte periode 
> te verkopen. Dat alleenrecht is een soort noodzakelijk kwaad: vaak komt het 
> product maar echt op punt te staan eens die periode voorbij is en de 
> concurrentie ten volle speelt. Doch: zonder patenten was het product 
> misschien nooit ontwikkeld geweest. Patenten zijn dus nodig om de innovatie 
> aan te zwengelen. 

Da's een goeie aanpak, maar dan moet je het *enorm* duidelijk maken
waarom dat niet van toepassing is op software. Dat doe je niet; ik stel
dan ook voor om de volgende paragraaf:

> Software vormt daar in Europa een uitzondering op. Dit omdat software 
> eigenlijk niets meer is dan de vertaling van een wiskundig principe, in een 
> taal die de computer begrijpt. Op wiskunde kun je geen patent nemen, en dus 
> ook niet op software. Een voorstel van het Brits Euro parlementslid Arlene 
> McCarthy wil daar iets aan doen: volgens McCarthy moeten ook patenten op 
> software mogelijk worden.

om te vormen tot:

Het is echter belangrijk te beseffen dat deze situatie enkel interessant
is wanneer men een grote investering moet doen om het tot stand brengen
van een product mogelijk te maken. Wanneer dat niet het geval is --
anders gezegd, wanneer het maken van een product niet veel meer kosten
en moeite met zich meebrengt dan het *na*maken van het product -- is de
situatie helemaal anders. In zo'n geval is het 'noodzakelijk kwaad' (het
monopolie) het enige effect wat nog overblijft van het patent -- en dat
kwaad is dan helemaal niet zo noodzakelijk meer.

Dat laatste is het geval bij software. Dit omdat software eigenlijk
niets meer is dan de vertaling van een wiskundig principe, in een taal
die de ... (rest van de originele paragraaf)

[...]
> Niet alleen jezelf verdedigen, ook zelf patenten aanvragen is een zeer dure 
> aangelegenheid. Een KMO kan dan ook niet op tegen een bedrijf als IBM dat 
> duizenden patenten heeft.

Zeg maar gerust 'tienduizenden'. Je overdrijft niet. Het enige verschil
is dat IBM geen tienduizenden patenten *in de EU* heeft.

[...]
> mogelijk. Ook dit is een probleem. Een voorbeeld: Microsoft domineert 
> duidelijk de office markt. Het .doc formaat is dan ook het meest gebruikte 

Veel mensen kennen geen extensies. Noem het 'het bestandsformaat zoals
gebruikt door Microsft Word', oid.

[...]

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
 -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030828/ad3da0b3/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list