[openstandaarden] antwoord voor Uitpers

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Thu Aug 28 17:27:43 CEST 2003


On Thu, Aug 28, 2003 at 09:36:50AM -0500, Tijl Vercaemer wrote:
> On Thu, 28 Aug 2003, Geert Uytterhoeven wrote:
> 
> > On Thu, 28 Aug 2003, Tijl Vercaemer wrote:
> > > De ontwikkeling van nieuwe producten is vaak een dure en tijdrovende 
> > > aangelegenheid.  Bedrijven willen hier dan ook niet in investeren als ze niet 
> > > de zekerheid hebben dat dat nieuwe product hen uiteindelijk ook iets zal 
> > > opbrengen.  Om deze zekerheid te bieden worden er patenten toegekend: de 
> > 
> > Voor software ligt het anders. Cfr. de brief van die investeringsfirma die niet
> > meer wil investeren in nieuwe software-ontwikkelingen als swpat erdoor komt?
> > Verwijziging naar of citaat uit die brief?
> 
> Die eerste paragraaf is eigenlijk maar een inleiding die ik nu al wat aan
> de lange kant vind.  Maak ik in de rest van de tekst niet duidelijk dat
> dat voor software anders is?

Onrechtstreeks en impliciet, hetgeen wil zeggen dat sommige mensen je
meest cruciale boodschap niet gaan begrijpen. Niet echt interessant te
noemen, vrees ik.

Als je een argument vernoemt *voor* iets waar je tegen bent (of een
argument dat zo uitgelegd kan worden), dan moet je dat *ogenblikkelijk*
zelf afschieten, anders gaan mensen daarmee in hun achterhoofd blijven
zitten. In het slechtste geval vinden ze je tekst inconsistent, en
vergeten ze wat er in staat.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030828/53bdf662/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list