[openstandaarden] Uitpers antwoord

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.ac.be
Fri Aug 29 10:14:02 CEST 2003


On Fri, 29 Aug 2003, Tijl Vercaemer wrote:

[...]
> opbrengen.  De oorspronkelijke bedoeling van patenten was om deze zekerheid 
> te bieden voor uitvindingen waarvan de realisatie zware investeringen 
> vereist. De uitvinder krijgt het alleenrecht om zijn uitvinding voor een 
> beperkte periode te verkopen.  Patenten zijn dus een soort noodzakelijk 
> kwaad, dat nuttig kan zijn om innovatie te bevorderen.
> 
> (ik wou in de laatste zin niet nogmaals die investeringen vernoemen, maar ik 
> denk dat ons punt duidelijk is)
Neen... Zoals Wouter gisteren al zei: zorg dat geen enkele zin uit
zijn context kan geciteerd worden om ons het tegenovergestelde te
laten zeggen van wat we bedoelen...

> Dit is niet van toepassing voor innovatie in software: software is altijd een 
> combinatie van kleine, triviale stukjes code.  Het geheel kan een goed, 
> vernieuwend programma zijn, en het kan inderdaad een tijdje duren voor je de 
> juiste oplossing gevonden hebt, maar ieder goed programma blijft de 
> combinatie van gekende, eenvoudige principes.  Van zware investeringen is 
> trouwens geen sprake.
Wat denk je dat een software bedrijf hierop gaat antwoorden...? Je
bedoelt natuurlijk dat _per principe/concept/idee_ er niet veel
inspanningen nodig zijn; natuurlijk zijn er grote inspanningen nodig
om het geheel te integreren. Maar software patenten gaan niet over het
geheel, enkel over de delen.

> die KMO eventueel heeft waardeloos: Omdat vrijwel alle software patenten 
> triviaal zijn heeft IBM zo goed als zeker een patent waar die KMO een inbreuk 
IBM -> elk van de grote software huizen in de wereld

> op pleegt. IBM kan zo makkelijk een cross-license overeenkomst afdwingen: de 
> KMO mag IBM's technologie gebruiken en omgekeerd.  Patenten worden dus een 
> soort verdedigingswapen dat je moet hebben om te kunnen programeren.
"programmeren zonder schrik te moeten hebben van juridische
aanvallen"; en laat die "soort" maar weg.

> Programmeurs die als hobby software schrijven
"Programmeurs uit kleine bedrijven, of Vrije Software medewerkers,"

> financiële mogelijkheden om patenten aan te vragen, of om zich voor een 
> rechtbank te verdedigen.  Zij hebben geen andere keuze dan hun werkzaamheden 
> te staken als ze in de buurt van een patent komen.  
"Zij lopen grote risico's om verwikkeld te raken in een te dure en
langdurige juridische strijd met grote patentenhouders."

> En ja, ook deze hobbyisten hebben een invloed op de economie.
"In de ICT wereld gebeurt juist heel wat innovatie door deze kleine
ontwikkelaars."

> server (de marktleider: meer dan 60% van de webservers draaien Apache) of het 
> Linux besturingssysteem worden voornamelijk door dergelijke vrijwilligers 
> ontwikkeld.
Dat is niet waar... De meeste bijdragen komen van professionals op
"company time"...
De nadruk ligt niet op het _vrijwillig_ zijn, maar op het _klein_
zijn.

[...]
> machtige lobby van advocaten en andere belanghebbenden aan het werk.  Zij  
> ruiken geld, 
"omdat het voorstel voor de patenten-richtlijn onduidelijk en vaag
is, en dus zonder enige twijfel aanleiding zal geven tot talloze
interpretaties en nuanceringen, die telkens voor rechtbanken moeten
beslecht worden. Een meer onzekere juridische situatie is niet
denkbaar."

Herman
-- 
  K.U.Leuven, Mechanical Engineering, Robotics Research Group
<http://people.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480
More information about the Openstandaarden mailing list