[openstandaarden] Uitpers antwoord

Dominique Devriese dominique.devriese at student.kuleuven.ac.be
Fri Aug 29 11:19:52 CEST 2003


Tijl Vercaemer writes:

Ik kan soms wat teveel zagen over taalfouten, maar ik hoop dat het
hier een beetje kan helpen. Hier volgt mijn vitterij: ;)

> Beste,

> Aangezien de stemming naar alle waarschijnlijkheid nog in september
> zal plaatsvinden, hadden we graag nog een artikeltje gezien in het
> september nummer. U kunt onderstaande tekst al dan niet gewijzigd
> overnemen, of hem gebruiken als informatiebron. Een kort en
> duidelijk interview over deze problematiek (uit de wandelgangen op
> radio1) kunt u ook beluisteren op
> http://wiki.ael.be/audios/wandelgangen.ogg

> Vriendelijke groeten, Tijl Vercaemer namens OpenStandaarden.be

> Tijl Vercaemer Paul Fredericqstraat 26 9000 Gent 09/329.02.18


> Het zwaard van Damocles boven de Europese soft-KMO's

software-KMO's ?

> -----------------------------------------------------------------------------------

> De ontwikkeling van nieuwe producten is vaak een dure en tijdrovende
> aangelegenheid. Bedrijven willen hier dan ook niet in investeren
> als ze niet de zekerheid hebben dat dat nieuwe product hen

hun

> uiteindelijk ook iets zal opbrengen. De oorspronkelijke bedoeling
> van patenten was om deze zekerheid te bieden voor uitvindingen
> waarvan de realisatie zware investeringen vereist. De uitvinder
> krijgt het alleenrecht om zijn uitvinding voor een beperkte periode
> te verkopen. Patenten zijn dus een soort noodzakelijk kwaad, dat
> nuttig kan zijn om innovatie te bevorderen waar dit grote
> investeringen vergt.

> Dit is niet van toepassing voor innovatie in software: software is
> altijd een combinatie van kleine, triviale stukjes code. De
> moelijkheid ligt hem niet in het bedenken van die stukjes, maar in
> het combineren ervan tot een groot, goed werkend geheel. Dat
> patenten niet over het geheel gaan, maar net over die kleine stukjes
> code, maakt dat ze niet het geschikte systeem zijn om software
> ontwikkelaars te beschermen. Van zware investeringen is er bij
> software ontwikkeling trouwens geen sprake.

software-ontwikkeling

> Software kun je bij wijze van spreken ook niet uit elkaar vijzen en
> namaken. Als je geen inzage hebt in de broncode is het vrijwel
> onmogelijk om uit te vissen hoe alles precies werkt. Deze
> geheimhouding biedt samen met het auteursrecht voldoende garanties
> voor een programmeur opdat niemand met zijn werk kan gaan lopen.
> Volgens het auteursrecht ben je trouwens automatisch eigenaar van je
> werk, een (dure) registratieprocedure, zoals bij patenten, is niet
> nodig.

> Toch buigt het Europees parlement zich momenteel over een voorstel
> van Arlene McCarthy, dat ook patenten op software mogelijk zou
> maken. In zekere zin is dat een legalisering van de huidige
> situatie: het Europees patentenbureau heeft al zo'n 30 000 illegale
> software patenten toegekend. Heel wat van die patenten kun je
> bezwaarlijk innovatief noemen. Enkele voorbeelden: EP0689133 heeft
> betrekking op menu's met tabs, 

dialogen met tabs ?

> EP394160 gaat over de progress bar en
> zowat elke vorm van verkoop via het internet vormt een inbreuk op
> EP803105. Veel van die patenten zijn bovendien in handen van
> bedrijfjes die helemaal geen software maken. De enige activiteit
> van die bedrijven 

Hun enige activiteit ?

> is patenten schrijven op triviale zaken, om snel
> geld te verdienen. Omdat de bewijskracht bij de verdediging ligt,
> is het vaak goedkoper aan zo'n patent-piraat toe te geven, dan het
> patent aan te vechten.

> Niet alleen jezelf verdedigen, ook zelf patenten aanvragen is een
> zeer dure aangelegenheid. Een KMO kan dan ook niet op tegen een
> bedrijf als IBM dat tienduizenden patenten heeft. Dit maakt meteen
> ook de enkele patenten die die KMO eventueel heeft waardeloos: Omdat
> vrijwel alle software patenten triviaal zijn heeft IBM, of elk ander

software-patenten

> groot software huis, zo goed als zeker een patent waar die KMO een
> inbreuk op pleegt. IBM kan zo makkelijk een cross-license
> overeenkomst afdwingen: de KMO mag IBM's technologie gebruiken en
> omgekeerd. Patenten worden dus een verdedigingswapen dat je moet
> hebben 

dat je nodig hebt

> om te kunnen programmeren zonder schrik te moeten hebben van
> juridische aanvallen.

zonder angst voor juridische aanvallen.

> Programmeurs uit kleine bedrijven, of Vrije Software medewerkers
> hebben helemaal niet de financiële mogelijkheden om patenten aan te
> vragen, of om zich voor een rechtbank te verdedigen. Zij lopen
> grote risico's om verwikkeld te raken in een te dure en langdurige
> juridische strijd met grote patentenhouders. In de ICT wereld
> gebeurt juist heel wat innovatie door deze kleine ontwikkelaars.
> Vrije software zoals de Apache webserver (de marktleider: meer dan
> 60% van de webservers draaien Apache) of het Linux besturingssysteem
> worden voornamelijk door hen ontwikkeld.

> Laten we ook niet uit het oog verliezen dat met software patenten
> ook patenten op communicatie standaarden mogelijk worden. Ook dit
> is een probleem. Een voorbeeld: Microsoft domineert duidelijk de
> office markt. Het MS Word formaat is dan ook het meest gebruikte
> formaat om teksten uit te wisselen. Indien Microsoft op dit formaat
> een patent neemt mag niemand anders programma's schrijven die met
> het MS Word formaat overweg kunnen. Dat nu net dit formaat de dé

"de facto", zonder accent, het komt immers uit het latijn, niet het
frans.

> facto standaard is voor het uitwisselen van teksten maakt het
> eventuele concurrenten zoals OpenOffice.org of Word Perfect
> ontzetten moeilijk omdat hun klanten geen documenten meer kunnen
> uitwisselen met MS Word gebruikers. Software patenten zouden in dit
> geval concurrentie zo goed als onmogelijk maken.

"Als u soms denkt dat dit een theoretische mogelijkheid is, MS heeft
recent een dergelijk patent aangevraagd. De aanvraag is nog lopende."

> Tot zover de nadelen en misbruiken, maar hoe zit dat nu met die
> innovatie? Slecht, zo wijzen studies uit. Patenten hebben geen
> positief effect op het innoverend vermogen van bedrijven, er is
> zelfs een negatief effect op de economie. (
> http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf ) Software patenten
> zijn dus duidelijk geen goede zaak. Zeker als je weet dat het
> grootste deel van de huidige Europese software patenten in handen
> zijn van Amerikaanse en Japanse firma's. 

in handen is

> Meer dan 185 000 mensen
> ondertekenden dan ook de petitie van Eurolinux, tegen dit Europees
> voorstel.

> Doch, er is 

"Er is echter" lijkt me beter..

> een machtige lobby van advocaten en andere
> belanghebbenden aan het werk. Zij ruiken geld, en stellen alles in
> het werk om McCarthy's voorstel door het parlement te loodsen. Dit
> voorstel is onduidelijk en vaag, en zal dus zonder enige twijfel
> aanleiding zal geven tot talloze interpretaties en nuanceringen, die
> telkens voor rechtbanken moeten beslecht worden. Een meer onzekere
> juridische situatie is niet denkbaar. Laten we hdaarom open

daarom hopen

> dat dit
> zwaard van Damocles niet op de hoofden van de Europese software
> ontwikkelaars terecht komt.
Heel veel dank aan Tijl voor de tijd die hij al heeft gestoken in deze
tekst, en ook aan de rest van openstandaarden voor de constructieve
kritiek.

sjuus
domiMore information about the Openstandaarden mailing list