[openstandaarden] Uitpers

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Fri Aug 29 12:03:17 CEST 2003


Op vr 29-08-2003, om 11:38 schreef Tijl Vercaemer:
> software-ontwikkelaars te beschermen. Van zware investeringen is er bij 
> software-ontwikkeling trouwens geen sprake.

Of iets 'zwaar' of 'licht' is, is subjectief; mensen kunnen het met je
oneens zijn, en gaan dan je conclusie niet helemaal volgen. Dat wil je
niet :-)

Maak er van "Daarbij komt dat de investeringskosten voor
software-ontwikkeling gemiddeld lager zijn dan die in andere gebieden".
Da's objectiever (hoewel niet onderbouwd met cijfers), en zal dus minder
makkelijk tot gevolg hebben dat mensen het in die zin met je oneens gaan
zijn.

[...]
> Niet alleen jezelf verdedigen, ook patenten aanvragen is een zeer dure 
> aangelegenheid.  Een KMO kan dan ook niet op tegen een bedrijf als IBM dat 
> tienduizenden patenten heeft.  Omdat vrijwel alle software-patenten triviaal 

Hm. Achteraf gezien... misschien hier 'letterlijk' tussen zetten
("...een bedrijf als IBM dat letterlijk tienduizenden patenten heeft")?
Dat klinkt wat sterker.

[...]

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030829/a311dca8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list