[openstandaarden] En wie is u eigenlijk? (fwd)

Mattias Campe mattias.campe at UGent.be
Sat Aug 30 20:58:00 CEST 2003


Tijl Vercaemer wrote:
> ---------- Forwarded message ----------
> Date: Sat, 30 Aug 2003 10:29:22 +0200
> From: Bruno Leijnse <bruno at leijnse.net>
> To: Tijl.Vercaemer at VrijZijn.be
> Subject: En wie is u eigenlijk?
> 
> Geachte heer Vercaemen,
> Heb even langs openstandaarden.be gesurft, wat netjes en duidelijk is 
> gedaan. Maar heeft u of de heer Wim Stubbe een of andere functie in een 
> bedrijf?
> Hoogachtend,
> Bruno Leijnse
> Trends
> 
> ----------------------------------
> 
> Wat moeten we daar op antwoorden?  Ik studeer.  Wim, doe jij iets
> met informatica bij de nmbs?
> Herman, mag ik jou vermelden?
> 
> Ik stel een antwoord voor in deze zin:
> 
> OpenStandaarden.be werd opgericht naar aanleiding van het wetsvoorstel
> 1022 uit de vorige legislatuur.

Was dat nt omdat de vrt site enkel onder IE te bezichtigen was? Nu ja, 
weet het nt meer precies, het is dan ook al een tijdje geleden ;)

<snip..>

Mss ook nog vermelden?:

- dat er naast de échte leden (= lid vd vzw) ook heel wat sympathisanten 
zijn (mss bedoel je dit al met "lid", maar 'k ben er nt zeker van).
- dat de meeste een informatica achtergrond hebben, maar dat deze 
achtergrond echter heel breed is: gaande van studenten, tot professoren, 
tot mensen die in een bedrijf tewerk gesteld zijn. Aansluitend hierbij 
kun je dan vermelden dat de meeste linux gebruikers zijn, die zich door 
een monopolie van gesloten bestandsformaten dag in dag uit beknot voelen 
in hun vrijheid.


Mattias,
bijna-licentiaat-in-de-informatica
("gewoon" nog een 2e zit doorworstelen :-s)
More information about the Openstandaarden mailing list