Antwoord op: Re: [openstandaarden] [Fwd: Octrooien an sich ez]

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Sat Aug 30 22:16:44 CEST 2003


On Saturday 30 August 2003 22:05, Stefan Goethals wrote:
> ---------------------------- Original Message ----------------------------
> Subject: Octrooien an sich ez
> From:    "Bart Vinck" <bvinck at pandora.be>
> Date:    Tue, August 26, 2003 14:12
> To:      info at OpenStandaarden.be
> --------------------------------------------------------------------------
>
> Beste Wim,
>
> Ik heb sympathie voor je initiatief, maar wil de voglende opmerkingen
> kwijt:
>
>
> 1. Ik kan met mijn Siemens GSM bellen via een Nokia base station dat
> verbonden is met een Alcatel telefooncentrale, vanwaar de oproep
> doorgeleid wordt naar een Ericsson teelfooncentrale, waaraan dan weer een
> Motorola basisstation hangt dat het signaal doorstuurt naar een Panasonic
> GSM. Nochtans, in elk van de genoemde apparaten zijn
> uitvindingen geïmplementeerd door andere fabrikanten geoctrooieerd. De
> GSM-standaard zitten vol met octrooien - ze zijn het probleem niet. Ze
> zijn het probleem niet omdat eenieder die deelneemt aan de normalisatie
> van het GSM-systeem een verklaring moet ondertekenen waarin ze beloven dat
> ze hun intellectueel eigendom aan ieder ter besechikking stellen, onder
> faire en gelijke voorwaarden. En zo rekenen de grote
> GSM-fabrikanten elk jaar af met elkaar: jij hebt zoveel telefoontjes,
> basisstations en centrales geproduceerd, daar zitten zoveel patenten in
> van ons, wij hebben er zoveel geproduceerd met zoveel patenten van jullie
> ... plus, maal, min ... dat betekent dat we jullie zoveel moeten betalen
> en dan staan we quitte. Het is duidelijk: octrooien, voor zover de
> bedrijven die ze verwerven ze onder faire condities ter beschikking
> stellen van andere constructeurs, vormen geen probleem voor de
> interoperabiliteit.

U spreekt hier over octrooien over hardware waar wij duidelijk niets tegen 
hebben. Dit staat duidelijk in onze persmedeling,... (verder uit te werken 
want hij geeft veel argumenten waar we op kunnen reageren, ben wel te moe nu)
>
> 2. Het grote probleem met 'software patenten' is dan ook dat ze voor
> triviale 'uitvindingen' verleend worden.

Dit is een deel van het probleem, dit is een probleem maar zelfs niet-triviale 
octrooien zijn we ook tegen - argumenten.

>
> 3. Natuurlijk kan je stellen dat de vele patenten een 'entry-bariier'
> vormen voor nieuwe spelers in de GSM-markt: zij hebben geen patenten en de
> afrekening valt in hun geval altijd negatief uit. Goed, voor faire
> uitvindingen die het resultaat zijn van echt research bestaan daar goede
> redenen voor. Voor tiviale zaken leidt dat inderdaad tot een verkeerde
> uitkomst. Aan de andere kant: een oligopolie is denk ik de beste
> marktstructuur om innovatie te garanderen ... een veld met allemaal heel
> kleine ondernemingen, of een monopolist ... dat is allemaal niet
> bevorderend voor de innovatie.

Hier gaat hij duidelijk in de tegenaanval. Hier moeten we sterk op reageren.

> 4. Voor zover ik weet is pdf een net zo proprietary norm als Word. Ik heb
> in ieder geval nog geen andere fabrikant van pdf-viewers gezien dan Adobe.
> Wat jij nodig hebt is een Word-viewer for Macintosh. Misschien geeft
> Microsoft dat ook wel gratis weg (misschien ook niet). Als dat het geval
> is, dan ligt het probleem eerder bij de stad Brugge dan bij
> Microsoft.

dan heeft hij duidelijk nog niet gehoord van ghostscript, ghostview, html2pdf, 
.... Een makkie ;-)


En wat ik mij verder afvraag: Wie is Bart Vinck? ;-) Ik vermoed iemand in de 
GSM-markt maar google leverde niet binnen de 2 min. resultaat op. (en 't is 
al laat).
-- 
http://www.openstandaarden.be
More information about the Openstandaarden mailing list