[openstandaarden] [Fwd: Re: [Vrijschrift-Kern] Vertaling persbericht 200000]

Wiebe van der Worp wiebe at viaisn.org
Sun Aug 31 14:04:40 CEST 2003-------- Original Message --------
Subject: Re: [Vrijschrift-Kern] Vertaling persbericht 200000
Date: Sun, 31 Aug 2003 13:42:15 +0200
From: Jonas Maebe <jonas.maebe at elis.ugent.be>
To: Wiebe van der Worp <wiebe at viaisn.org>
CC: Pg at vrijschrift.org, kern at vrijschrift.org


On zondag, aug 31, 2003, at 10:30 Europe/Brussels, Wiebe van der Worp
wrote:

> Is iemand dit aan het vertalen of wil iemand dit vertalen: 
> http://wiki.ael.be/index.php/PressRelease200000 ?

Hier is mijn vertaling (UTF-8). Wiebe, kan je die forwarden naar
openstandaarden? Mijn vorig bericht er naartoe werd gebounced omdat ik
er niet op ingeschreven ben.


Jonas
-- 
Wiebe van der Worp

+31 515 54 34 34
profit:         non profit:
http://viaisn.nl    http://vrijschrift.org
http://mijnposter.nl  http://viaisn.org-------------- next part --------------
!!Succesvol protest tegen softwarepatenten geniet massale steun bij het grote publiek. Europees Parlement stelt stemming uit.

Vandaag, zaterdag 30 augustus 2003, heeft de Eurolinux-petitie voor een Europa
vrij van softwarepatenten[5] de kaap van 200.000 ondertekenaars overschreden. Recente
protestacties tegen een EU-richtlijn waarover het Europees Parlement op maandag 1
september zou stemmen, zorgden voor een groei van 25 % van het aantal handtekeningen.
De petitie startte in het jaar 2000 en werd in januari 2003 overhandigd aan de
Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement met 140.000 handtekeningen.
In de loop van vorige week ondertekenden zo'n 40.000 mensen.

Verschillende organisaties riepen op tot een demonstratie in Brussel[1] vorige woensdag,
27 augustus, en tot een online demonstratie tegen de voorgestelde EU richtlijn
COM(2002)92[2].

Mensen, gekleed in zwarte t-shirts, demonstreerden voor het Europees Parlement
en lieten zwarte ballonnen op om hun teleurstelling te tonen voor de innovatie
die de EU zou verliezen indien het een monopolieregime op computergebaseerde
oplossingen zou goedkeuren, zoals wordt voorgesteld door de Commissie
en het JURI rapport[3]. Te midden van spandoeken en patentengrafzerken werden
verschillende toespraken gehouden en werd een allegorie opgevoerd, die
uitbeeldde hoe de EU-bureaucratie de rijke bedrijven tracht te helpen
om de kleine innovatieve ondernemingen te domineren.

Ondanks het feit dat de online demonstratie, die opriep om op woensdag thuispagina's
op websites te vervangen door protestpagina's, slechts een week op voorhand werd aangekondigd,
deden meer dan 2800 websites[4] mee. Een aantal belangrijke deelnemers waren de website van
de grootste Spaanse vakbond Comisiones Obreras, de Andalusische CGT vakbond,
het Franse SPECIS; verenigingen van computerprofessionals zoals ATI, AI2 en Prosa.dk; 
gebruikersvereningen zoals SSLUG, Hispalinux, Asociatíon de Internautas, Aful en Guug;
softwareprojecten zoals Apache (ontwikkelaars van de meest gebruikte webserver te wereld,
met meer dan 25 miljoen installaties), PHP (een zeer populaire programmeertaal), de twee
populairste vrije gebruikersomgevingen (KDE en GNOME); besturingssysteemdistributies
LinEx, Slackware, Debian, Knoppix en Mandrake; burgerrechtenorganisaties, het gedistribueerd
ontwikkelingsplatform Savannah (dat voor meer dan 1500 projecten een thuisbasis vormt),
bedrijven, online dagboeken, persoonlijke websites, ...

De verschillende initiatieven[6] kregen steunbetuigingen van vooraanstaande
personen, ondernemingen en organisaties. Verenigingen en individuen contacteerden het
Europees Parlement om zich te verzetten tegen de legalisering van softwarepatenten
(waaronder de internetafdeling van de Franse Parti Socialiste en de Duitse SPD[7],
en een brief[8] die eerder in augustus naar de parlementsleden werd verstuurd door
13 economisten, waarin zij waarschuwden voor de fouten in de economische redeneringen
in het JURI-rapport).

Het massale protest van computergebruikers en -professionals, mensen bezorgd om hun vrijheid en KMO's,
en haar neerslag in de pers[9] op het Internet, radio en televisie, lijkt de steun in
het Europees Parlement voor de richtlijn nog verder te hebben verminderd. Het Parlement was
reeds verdeeld in juni[10], toen de beslissing werd uitgesteld tot september[11]. De
voorzitters van de politieke fracties besloten in een vergadering in de loop van donderdagnamiddag
om het debat nogmaals uit te stellen. In plaats van op maandag 1 september zou het debat nu
plaatsvinden in de volgende plenaire sessie (22-25 september), of zelfs later. Dit zal volgende week
beslist worden. De richtlijn was al controversieel bij zijn voorstelling in februari 2002 en
de beslissing erover is al zevenmaal uitgesteld sinds de oorspronkelijke streefdatum van
16 december 2002.

De Eurolinux Alliantie hoopt dat de parlementsleden deze 3 bijkomende weken kunnen gebruiken
om de richtlijn verder te analyseren en in te zien dat hij grondig gewijzigd moet worden, o.a. op de volgende gebieden:

# Een nauwkeurige definitie van het begrip "technische uitvinding", om het octrooieren tegen te gaan van innovaties waarvoor geen achterliggend empirisch onderzoek nodig is, en dus evenmin laboratoria, ontwikkeling van prototypes of onderzoeksinfrastructuur. Het begrip "technisch" wordt doorheen de hele richtlijn gebruikt, zonder een juiste definitie te geven op basis van het gebruik van beheersbare natuurkrachten, waardoor het in de meest algemene zin geïnterpreteerd kan worden. Dit omvat o.a. boekhoudkundige, literaire en softwaretechnieken, wat in tegenspraak is met zowel de wet als de traditionele betekenis.
# Bescherming van interoperabiliteit (dit is het beste amendement dat de JURI commissie heeft goedgekeurd), zodat standaarden en communicatieprotocollen beschermd kunnen worden tegen monopolisering en toegang tot de moderne informatiemaatschappij voor iedereen kan worden gegarandeerd.
# Het bevestigen van de vrijheid van publicatie tegen elk soort misbruik van het octrooisysteem dat de verspreiding van kennis zou kunnen tegengaan en dat uitdrukkingswijzen zou kunnen monopoliseren.
# De huidige 4 voorwaarden voor octrooieerbaarheid onafhankelijk en strikt te houden (het huidige taalgebruik verwart en verwatert ze). Een octrooi vereist het volgende:
** Er is een technische uitvinding (computerprogramma's zijn geen uitvindingen volgens de Europese Patentenconventie[12])
** De uitvinding is nieuw (het is niet iets dat reeds gepubliceerd is).
** Er is uitvinderswerkzaamheid verricht (de uitvinding is niet gewoon een combinatie van gekende technieken).
** De uitvinding is industrieel toepasbaar (de uitvinding kan gebruikt worden in de geautomatiseerde productie van materiële goederen).
# Het vermijden van verwarring tussen de uitvinding (de bijdrage tot de stand van de techniek), die voldoet aan bovenstaande vereisten, en de conclusies van het octrooi (het gemonopoliseerde object). Deze laatsten moeten bepaald worden door de uitvinding, maar bevatten vaak ook andere reeds gekende delen om praktische toepassingen te bekomen. Als de lijn van de Commissie in het toepassen van de vereisten voor octrooieerbaarheid op de conclusies wordt gevolgd, kan men zeer gemakkelijk systemen patenteren die bestaan uit gewone computers (technisch, maar niet nieuw) en software (nieuw, maar niet technisch), zodat de aanvrager de vereisten kan omzeilen door de verwoording van zijn aanvraag nauwkeurig te kiezen.
# Juiste en rechtvaardige doelstellingen vooropstellen in de toelichtingen om verkeerde interpretaties van de artikels te vermijden, waardoor de belangen van de octrooihouders voorrang zouden kunnen krijgen op deze van de hele maatschappij.

Om deze redenen hoopt de Eurolinux Alliantie dat de amendementen die in deze richting ingediend worden genoeg steun zullen krijgen. Zodoende kan verzekerd worden dat de EU haar doelstelling om de wereldleider te worden in de kenniseconomie, vooropgesteld in Lissabon, kan bereiken, en dit alles in een gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij die vooruitgang kan boeken in software en alle menselijke inspanningen die hiervan afhangen. Moest dit niet gebeuren, vraagt de Eurolinux Alliantie het Europees Parlement om de richtlijn te verwerpen.


----

[1] Mediaknipsels en multimediamateriaal, inclusief vrij publiceerbare foto's: http://wiki.ael.be/index.php/BigDemo27augEventReport

[2] Richtlijn COM(2002)92: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf

[3] Het rapport van de Commissie Juridische Zaken en Interne Markt (JURI): http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EN&REF_A=A5-2003-0238&F_REF_A=A5-0238/03. Een analyse: http://patents.caliu.info/juri.en.html

[4] Lijst van websites die hebben meegedaan aan de online demonstratie (sommigen kunnen hebben meegedaan zonder hier te registreren): http://www.eurielec.etsit.upm.es/OnlineDemoPartnersWebsites.php. Een samenvatting van de meest in het oog springende deelnemers: http://wiki.ael.be/index.php/OnlineDemoInfo

[5] Eurolinux petitie voor een Europa vrij van softwarepatenten: http://petition.eurolinux.org

[6] Verklaringen tegen softwarepatenten zorgen voor meer steun: http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/demands/index.en.html, http://proinnova.hispalinux.es/campanyas/movi-27ago/


[7] Brief van temPSréels en Virtueller Ortsverein aan de Europarlementariërs: http://www.temps-reels.net/article.php3?id_article=1370

[8] Brief van economisten aan de Europarlementariërs http://www.researchineurope.org/

[9] Neerslag in de pers van de protestacties: http://wiki.ael.be/index.php?PressEcho

[10] Europees Parlement verdeeld over softwarepatenten: http://gnu-friends.org/story/2003/6/25/03633/3084

[11] Recentste uitstelling van de richtlijn: http://swpat.ffii.org/noticies/03/plen0626/index.en.html

[12] Europese Patentenconventie: http://www.european-patent-office.org/legal/epc/

!Media:

# IT World: http://www.itworld.com/Man/2687/030828eupatent/
# Slashdot: http://yro.slashdot.org/yro/03/08/20/1244241.shtml?tid=155
# E-Commerce Times: http://www.ecommercetimes.com/perl/story/31431.html
# Afterdawn: http://www.afterdawn.com/news/archive/4405.cfm
# GSMBOX: http://uk.gsmbox.com/news/mobile_news/all/97143.gsmbox
# Eur Aktiv: http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe?204&OIDN=1506067&-home=home
# ZD NET Australia: http://www.zdnet.com.au/newstech/ebusiness/story/0,2000048590,20277782,00.htm

en veel meer...


More information about the Openstandaarden mailing list