[openstandaarden] Re: [Vrijschrift-Kern] Re: [PG-NL] Vertaling persbericht 200000

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sun Aug 31 16:21:50 CEST 2003


On Sun, Aug 31, 2003 at 03:27:16PM +0200, Wiebe van der Worp wrote:
> >>>Mijn god, wat een rampzalig slecht geschreven persbericht. Wie moet 
> >>>dit in hemelsnaam lezen?
> >>
> >>Branko, red de wereld, zie het als een uitnodiging om je op 
> >>http://wiki.ael.be/index.php/PressRelease200000 te storten.
> >>
> >>Zullen we dat dan wel even aan FFII melden?
> >
> >En zal je ook even in gedachten houden dat openstandaarden.be een
> >focus heeft op open standaarden, en niet een anti-software-patenten
> >organisatie wenst te worden? Gelieve dus niet te beginnen cross-posten
> >met alle berichten die over patenten gaan...
> 
> Nou ja zeg, proberen wij gemeenschappelijk voor een vertaling te zorgen, 
> zodat we niet ieder het wiel hoeven uit te vinden, weet je wel, sociaal 
> is onze kracht, en dan zo'n reactie. Denk je dat Vrijschrift.org zit te 
> wachten op dat geneuzel met patenten? Het heeft ook echt NIET ONZE 
> INTERESSE, maar WEL onze focus! Verder prima hoor, dan lossen wij het 
> zelf wel op.

Rustig, rustig...

De post van Herman was zijn mening, en in principe niet die van iemand
anders, hoewel ik wel de indruk heb dat die mening wel gedeeld wordt
door anderen.

Een samenwerking met allerlei andere organisaties die min of meer
hetzelfde doel heeft als OpenStandaarden.be is iets wat we zeker en vast
zien zitten, maar we houden alleen graag de controle over waar we ons al
dan niet mee bezighouden. Het feit dat er nu veel gesproken en
gediscussieerd wordt over patenten is mooi, en het voorkomen van de
legalisatie van patenten is zeker ook belangrijk voor waar
openstandaarden.be voor staat, maar het probleem is dat openstandaarden.be
net in deze patentheisa z'n allereerste persbericht gestuurd heeft. Op
zich niks mis mee, maar om te voorkomen dat openstandaarden.be niet
verkeerd begrepen gaat worden is het vrij belangrijk dat we ons niet te
exclusief gaan focussen op patenten.

De FFII is een organisatie met een nobel doel, maar het ligt ietwat uit
de buurt. Hun persberichten vertalen is niet onze primaire focus op het
ogenblik; hoewel we met hen (en met jullie) akkoord gaan dat patenten op
software een ramp zouden betekenen, willen we dat vanuit ons eigen
standpunt verwoorden.

Dat staat geen eventuele huidige of toekomstige samenwerking met
Vrijschrift.org in de weg; alleen is het zo dat we het graag zelf onder
controle houden :-)

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030831/50d27f1b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list