[Openstandaarden] patenten (nog eens)

Peter Vandenabeele peter.vandenabeele at mind.be
Tue Dec 2 15:02:46 CET 2003


FWIW, heb ik zopas volgend bericht gestuurd naar de 
verantwoordelijke rond SW patenten op het Ministerie van Minister 
Fientje Moerman (de naam hou ik liever binnenskamers).

Als jullie bijkomende argumenten hebben (of correcties), laat
het mij weten. Misschien krijg ik een onderhoud vast. Op dat
moment kan het nuttig zijn dat we met 2 op die afspraak 
proberen te zijn (meer dan 2 is niet realistisch).

Peter

++++++++

Geachte Heer [...]

Graag zou ik U dringend spreken over de materie van de Software
patenten.

Zoals U misschien in mijn eerdere bericht aan Dhr. Sterkckx hebt
vernomen, ben ik erg bezorgd dat in deze materie vooral de grote,
"established players" de luidste stem hebben en daarmee in feite
een status-quo willen afdwingen (waarbij USA based en ook sommige
grote Europese multi-nationals hun huidige dominantie kunnen
behouden, t.o.v. nieuwe initiatieven van kleinere firma's (o.a.
Belgische firma's) die in toenemende mate Vrije Software gebruiken).

Daarentegen wil ik er toch ook op wijzen dat ook onze klantenbasis
[...]
allemaal Linux en/of eCos gebruiken en misschien ook niet tot op
het niveau van de patent lawyers bewust zijn van de mogelijke
gevolgen van een te verregaande regeling i.v.m. software patenten.

De regeling die nu door het EU parlement is weerhouden lijkt een
aanvaardbaar compromis:

* software die deel is van een groter systeem, kan binnen zijn
  functie in dat systeem gepatenteerd worden, maar niet de
  software "as such/an sich".

* Er zijn ook geen patenten mogelijk op formaten die de
  samenwerking (compatibiliteit) tussen verschillende
  computersystemen mogelijk moeten maken (artikel 6a).

Daarnaast blijven natuurlijk nog altijd de bescherming met Copyright
en met secrecy overeind, die al 30 jaar lang zeer succesvol zijn
gebruikt in de Software industrie.

Als er dan toch verregaande patentering van Software komt, zou ik
als minimum toch willen vragen dat dit

  NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT

gebeurt. Het is namelijk zo dat van de 30,000 nu nog illegale
patenten die hangende zijn bij EPO in Munchen er voor 80 - 90%
afkomstig zijn uit USA en Japan. Als deze stortvloed van buiten-EU
patenten plots legaal worden in Europa, is de zwakkere Europese
Software industrie ineens volledig de genadeslag toegebracht.

Dan vrees ik dat we binnenkort allemaal voor USA based SW
companies zullen werken, als lokaal support/verkoopscentrum,
maar met zeer weinig lokale ontwikkeling en kennisopbouw. In
dat geval komen de beslissingscentra en de sturing van de
belastbare winst en tewerkstelling volledig in handen van die
groter USA based companies.

Het blijft toch bijzonder cynisch dat vooral de USA based SW
lobby (via de BSA, via EICTA/Agoria, via de USA Embassy in Brussel,
...) zich zo sterk toeleggen op het doorduwen van een maatregel die
door de EU Comissie als een verdediging van de Europese SW
industrie tegen de USA dominantie wordt gezien.

Daarom zou ik zeer graag een onderhoud met U hebben om dit
persoonlijk te bespreken met de verantwoordelijken op het kabinet.

++++++++More information about the Openstandaarden mailing list