Re(2): [Openstandaarden] Ziekenfonds

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Thu Dec 4 17:04:54 CET 2003


On 4 Dec 2003 wim.stubbe at b-rail.be wrote:
> >Ze moeten niet ver meer zoeken:
> >
> ><a href="Frameset526.jsp?idmenu=10&language=Nl" target="_top">
> ><td id=m1 onMouseOver="changercouleuron(1)" onMouseOut="changercouleurout(1)"
> >align="middle"   class="niveau_1">
> >&nbsp;Over Partena OZV&nbsp;
> ></td>
> ></a>
> >
> >
> >Een TD element in een link zetten? Dat is om problemen vragen. Tijd dat ze hun
> >basiscursus HTML nog eens opnieuw lezen ;-)
> >
> >Fix: (gewoon volgorde wat aanpassen)
> >
> ><td id=m1 onMouseOver="changercouleuron(1)" onMouseOut="changercouleurout(1)"
> >align="middle"   class="niveau_1">
> ><a href="Frameset526.jsp?idmenu=10&language=Nl" target="_top">&nbsp;Over
> >Partena OZV&nbsp;</a>
> ></td>
> >
> >
> >
> >PS: Waar stuur ik de rekening naartoe? ;-)
> 
> Naar dat ziekenfonds zeker?

Ugh, al die sources van webpagina's die zomaar beschikbaar zijn. Foei!

We hebben dringend `obfuscated DRM' HTML nodig ;-)

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus TorvaldsMore information about the Openstandaarden mailing list