[Openstandaarden] Leuke vraag: DOC & FAT

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Dec 10 01:22:33 CET 2003


Leuke vraag: 

Als u een Word-bestand ontvangt via http of met de post een
FAT-geformatteerde diskette met een txt-file op, is daar dan een
principieel verschil tussen? wouter

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031210/c061ccf1/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list