[Openstandaarden] MSN-licentie

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Wed Dec 10 11:45:36 CET 2003


Op wo 10-12-2003, om 08:44 schreef Peter Vandenabeele:
> Het probleem is echt serieus. Gisteren zag ik nog de lijst met e-mail
> adressen van de klas van Kristof (6e leerjaar). 90% van die adressen
> was voornaam.achternaam at hotmail.com. Ook bij Sarah (4e middelbaar) 
> was ze de enige met een niet-hotmail adres (naam at vandenabeele.com),
> maar ook dat heeft ze onder sociale druk moeten aanpassen naar hotmail.
>
> Dat betekent dat al die kinderen zich nu al in een Microsoft strategie 
> inschrijven van nu nog gratis e-mail, aanmaken passport en gewoon worden 
> aan die User Interface en dan nog heel moeilijk andere alternatieven 
> verkennen. 
> 
> Op zich zie ik niet direct waarom Microsoft geen gratis e-mail mag
> aanbieden als anderen gratis Linux aanbieden, maar toch is het een
> gevaarlijk element (vooral de PassPort strategie haalt de potentiele
> klanten voor latere e-business met miljoenen binnen).

Wat het IMHO nog erger maakt is het feit dat die hotmail-service gewoon
slecht werkt. Ik draai een mailinglist voor de leden van het
dwarsfluit-ensemble van onze muziekschool (ja, ik speel dwarsfluit); de
enige adressen waar ik _regelmatig_ bounces van krijg zijn
hotmail-adressen...

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031210/a7ccf2f5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list