[Openstandaarden] Leuke vraag: DOC & FAT

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Dec 10 13:13:16 CET 2003


Op wo 10-12-2003, om 10:48 schreef Wouter Verhelst:
> Op wo 10-12-2003, om 01:22 schreef Wouter Vanden Hove:
> > Leuke vraag: 
> > 
> > Als u een Word-bestand ontvangt via http of met de post een
> > FAT-geformatteerde diskette met een txt-file op, is daar dan een
> > principieel verschil tussen? 
> 
> Uiteraard. Het word-bestand is geen open standaard; de
> FAT-geformatteerde diskette met het txt-bestand is dat wel.

Ik heb het uiteraard over het FAT-gedeelte, en niet over txt of de
diskette zelf.

Door welke standaard-organisatie is FAT goedgekeurd? 
Waar vind ik een link naar de FAT-specificatie? Er was dus nooit enige
reverse enigineering nodig? Idem voor NTFS?
Maakt een open standaard verschil tussen een diskette en een Flash Card?

En wat moeten we dan met een uitspraak als:
"Microsoft's FAT file system license offers limited rights to issued and
pending Microsoft patents on FAT file system technology, as well as
rights to implement the Microsoft FAT file system specification."
http://www.microsoft.com/mscorp/ip/tech/fat.asp


wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031210/a63b7a66/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list