[Openstandaarden] spirit wil ons spreken - mijn voorstel tot antwoord

Mark Van den Borre mark at markvdb.be
Tue Dec 16 13:27:45 CET 2003


Dag allemaal,

Gisteren is er een vraag van de Spirit-studiedienst aangekomen op 
info at openstandaarden.be.

Hieronder mijn voorstel tot antwoord. Graag jullie bemerkingen.

Groeten,

Mark


>  Van harte gefeliciteerd met de openstandaarden webstek. De politieke 
> partij Spirit promoot de ontwikkeling en verspreiding van vrije 
> software en open standaarden en wil een aanjager zijn van deze zaken 
> in het publieke/politieke debat.
Fijn!

> Ik schrijf u concreet omdat we, in het kader van de Vlaamse 
> verkiezingen volgend jaar,graag 's met één van jullie van gedachten 
> hadden gewisseld omtrent open standaarden en vrije software en de 
> manier waarop deze kunnen worden gepromoot in het beleid. Mag ik een 
> informele lunch voorstellen om het ijs te breken?
Graag! We zijn er om open standaarden te promoten. Een klare kijk op de 
relatie tussen open standaarden en vrije software heb je daar 
natuurlijk voor nodig. Een standpunt rond de promotie van vrije 
software an sich echter, dat nemen we bewust niet in.

Ikzelf ben goed thuis in de vrije software-wereld. Rond het promoten 
van vrije software kan ik u dus allicht een aantal ideeën aanreiken, 
maar dan enkel als individu, niet als vertegenwoordiger van 
OpenStandaarden.be.

Als je dit leest, heb ik je waarschijnlijk al opgebeld om een afspraak 
te maken.

Vriendelijke groet,

Mark Van den Borre
OpenStandaarden.be
----
Mark Van den Borre
Noormannenstraat 113
3000 Leuven - Belgium
+32 486 961726 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/enriched
Size: 1564 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031216/8680beff/attachment-0002.bin


More information about the Openstandaarden mailing list