Windows Refund Day (was: Re: [Openstandaarden] alternatief voor .dot templates)

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Tue Dec 23 15:21:33 CET 2003


On Tue, 23 Dec 2003, Geert Uytterhoeven wrote:
> On Tue, 23 Dec 2003, Onno Timmerman wrote:
> > Misschien moeten we hier eens rond een actie opzetten.
>
> Over 2 maanden is Windows Refund Day 4 jaar oud...

Om effe mezelf op te volgen...

Een evaluatie van de evolutie gedurende de voorbije 4 jaar is misschien leuk?
Wat is er zoal veranderd:

 + Een ander OS installeren is helemaal niet moeilijk meer
 + Je kan een ander OS zelfs van CD draaien, zonder installatie (e.g. Knoppix,
  Morphix)
 - Je kan de meeste PCs nog steeds niet zonder OS kopen
 - De EULA is veranderd onder invloed van Windows Refund Day. Waar ze vroeger
  zei dat je een refund kon krijgen als je de software niet gebruikte, zegt
  ze nu (meestal?) dat je de software _met de hardware_ kan terugsturen als
  je de software niet wil gebruiken. Als dat geen bewijs van koppelverkoop
  is...

M.a.w. er is nog steeds behoefte aan een Windows Refund Day!

Maar dit is eigenlijk off-topic hier, niet?

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							  -- Linus Torvalds


More information about the Openstandaarden mailing list