[Openstandaarden] alternatief voor .dot templates

Geert Uytterhoeven Geert.Uytterhoeven at sonycom.com
Wed Dec 24 17:43:26 CET 2003


On Wed, 24 Dec 2003, Jeff Verheyen wrote:
> On Wed, 2003-12-24 at 12:21, Geert Uytterhoeven wrote:
> > On Wed, 24 Dec 2003, Jan Claeys wrote:
> > > At 2003-12-23 23:43, you wrote:
> > >  > Maar zoals je reeds zei en waar ik kan inkomen "Koppelverkoop is het
> > > samen
> > >  > verkopen van niet-gerelateerde zaken." Zo kan je een GSM verkoper toch
> > > ook
> > >  > moeilijk verbieden van er reeds een provider bij te geven?
> > >
> > > Daar is een andere wet, ivm Telecommunicatie, die dit verbiedt, dacht ik.
> >
> > Ik dacht dat het net de wet op koppelverkoop was die dat verbood...
>
> Kan zijn dat ik me vergis, maar zoals ik het mij herinner is
> koppelverkoop het enkel verkopen van produkt A bij de aankoop van
> produkt B. Dus, produkt A is niet te verkrijgen zonder de aanschaf van
> produkt B.

Dus bij veel merk-PCs is er koppelverkoop, want die PC is niet te krijgen
zonder de Microsoft Windows.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds


More information about the Openstandaarden mailing list