[openstandaarden] Mozilla crasht op www.belnet.be

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Jan 8 08:39:26 CET 2003


On Tue, Jan 07, 2003 at 11:31:46PM +0100, Herman Bruyninckx wrote:
> De overheidssite www.belnet.be veroorzaakt een crash van mijn Mozilla
> 1.2.1, van zodra ik de taal kies.

Mozilla-1.2.1 is gekend om op verschillende systemen heel wat onstabieler te
zijn dan Mozilla-1.0.1 op diezelfde systemen. Ook hier had ik dat probleem
(heb weer gedowngrade naar 1.0.1).

De website laat hier perfect (onder 1.0.1 dus).

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
	Fighting for peace is like fucking for virginity.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030108/d4f2fd90/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list