[openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source aan de Vlaamse overheden

Geert De Maerschalck geert.de.maerschalck at pandora.be
Fri Jan 10 10:22:06 CET 2003


Geachte,

Van V-ICT-OR vzw uit (http://www.v-ict-or.be) hebben we volgens mij een
belangrijke stap genomen in het kader van Open Source.  Om dat toe te
lichten moet ik jullie even vertellen dat V-ICT-OR vzw de beroepsvereniging
is van de ICT'ers van de Vlaamse lokale besturen: gemeentebesturen, OCMW's
en lokale politiezones.  Opgericht in december 2001, met contacten naar alle
grote Vlaamse informaticaleveranciers.  Het belangrijkste doel van V-ICT-OR
is een grote bijdrage leveren aan een betere en goedkopere dienstverlening
van die lokale besturen, en dat kan volgens mij door meer en meer over te
schakelen naar Open Source software.

V-ICT-OR vzw heeft een werkgroep opgericht die zich gaat toespitsen op Open
Source.  Dat zal bv. in april uitmonden in een drietal Workshops naar
aanleiding van een kennisdag georganiseerd door V-ICT-OR (in totaal een
15-tal Workshops).

Een eerste stap die we op 22 januari gaan doen is de bepaling van de naam
van de werkgroep, de omschrijving van de visie (aanpak en strategie) van de
werkgroep, en het doel van de werkgroep.

Deze mail heeft nu niet direct de bedoeling om bijkomende leden voor de
werkgroep te vinden (we zijn al met een tiental personen, allemaal op de een
of andere manier verbonden aan de overheid), maar wel om jullie te laten
zien dat er ook op het vlak van de Vlaamse overheden initiatieven geboren
worden.  En indien jullie een politieker kennen die zich eventueel door ons
wil laten informeren over dit initiatief, dan kunnen jullie deze mail
natuurlijk aan hem doorsturen.  Mijn dank hiervoor bij voorbaat!

Geert De Maerschalck
penningmeester V-ICT-OR vzw
http://www.v-ict-or.be
More information about the Openstandaarden mailing list