[openstandaarden] TCPA, heeft dit ook tot ons betrekking of niet?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sun Jan 12 18:17:29 CET 2003


Als je niet weet wat TCPA is, op http://home.wanadoo.nl/squell/tcpa-faq.html
vind je een uitgebreide uitleg.

Aangezien TCPA een open ontwikkeling belemmert veronderstel ik dat we hier
vierkant tegen zijn.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
	Fighting for peace is like fucking for virginity.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030112/a980dd79/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list