[openstandaarden] een belangrijke stap voor Open Source aan de Vlaamse overheden

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Jan 13 08:55:43 CET 2003


On Mon, Jan 13, 2003 at 08:35:41AM +0100, Mattias Campe wrote:
[...]
> Toch kan een niet-software voorbeeld soms heel wat 
> meer verheldering brengen dan een software vb, soms is dat een metafoor, 
> soms kan dat uit een andere tak van de industrie. Ken je bv. het verhaal 
> van WOORD, WOORD is een speciale bril dat je bij 1 bedrijf kunt kopen, 
> je kan dan WOORD-brieven lezen. Het probleem is echter... (je kent het 
> verhaal wellicht al).

OpenStandaarden heeft toch niets te zien met de keuze van naam die een
softwarebedrijf (of eender welk ander bedrijf) aan zijn producten geeft. Het
zijn die producten die open standaarden moeten gebruiken voor
informatie-opslag en -transport. _Dat_ is het doel.

> Om samen te vatten, wat ik eigenlijk wou zeggen is dat ik denk dat het 
> belangrijk is om het verschil aan te duiden tussen Open Source Software 
> en Open Standaarden.

Daarmee geef ik je wel volkomen gelijk. Onder welke licentie software zelf
ligt is niet belangrijk. Zolang die software zijn informatie neerschrijft in
een open standaard (idealer) of open formaat (realistischer) of informatie
transporteert via een open standaard (perfect toepasselijk) of open formaat
zijn wij, in de hoedanigheid van openstandaarden, tevreden.

> Over welk vlak en persoonlijke overtuiging heb je het?

Onder andere, maar niet limiterend tot, softwareontwikkeling, met de
overtuiging dat minstens de algoritmes en liefst ook de broncode en
gebruikte tools publiek beschikbaar en bruikbaar moeten zijn (maw vrij en
gratis) opdat onze samenleving niet zou afhangen van de onderlinge
concurrentie van 2 (of meer) bedrijven of de problemen van 1 systeem, maar
dat het besturen van alle (vitale) samenlevingsfuncties gebeurd door een
feilloos (in de limiet) systeem.

Deze overtuiging is dus niet enkel gericht naar software, maar software valt
daar zeker onder. Dit is echter hier off-topic.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
	Fighting for peace is like fucking for virginity.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030113/2be9d23f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list