[openstandaarden] deCursor

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Fri Jan 17 20:07:30 CET 2003


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On Friday 17 January 2003 18:57, Tijl Vercaemer wrote:
> On Thu, 16 Jan 2003, Frank Van Damme wrote:
> > Geliever mij er niet op te betrappen dat ik tijdens de examens mijn
> > verantwoordelijk verwaarloos :-(
>
> Examens gaan voor.
> Er zit ik te weinig structuur in OpenStandaarden.be, we zouden in staat
> moeten zijn om dat op te vangen als iemand er door ziekte of examens
> tussenuitvalt.  Dat systeem met die matrix leek leuk in theorie, nu zouden
> we het ook in de praktijk moeten kunnen toepassen.
> Zo goed als al het werk (oprichten van de vzw, onderhoud van de
> site,..) gebeurt door een heel klein groepje.  Ik denk wel dat er nog
> mensen die zijn die iets willen doen (waaronder mezelf).  Maar de stuctuur
> om alles goed te organiseren ontbreekt.  Ik denk dat onzelf beter
> organiseren onze topprioriteit moet zijn.  Misschien moeten we nog eens
> een bijeenkomst organiseren (na de examens).  Op fosdem misschien?  Of
> eventueel in een chat.
>
> Tijl

Voorbereidend werk kan online gebeuren, op fosdem kunnen concretere zaken 
afgesproken worden.

Wat mij betreft is het vooral de invulling van de structuur die nog moet 
gebeuren. Meer mensen, voor het geval iemand tijdelijk zich niet kan 
engageren of om iemand wat te ontlasten.

Ik vermoed dat FOSDEM een ideale gelegenheid kan zijn om extra volk aan te 
trekken. In dat geval moeten we een  lijst hebben met 'opstaande vacatures'. 
Eens we voldoende mankracht hebben zouden we ook zwaardere zaken moeten 
kunnen aanpakken. We hebben al één grote kans gemist, o.a. door gebrek aan 
mankracht, dat soort zaken zou ik in de toekomst graag willen vermijden. 


Concreet zie ik op FOSDEM het volgende mogelijk: 
* flyers e.d., om naambekendheid maar vooral extra volk te kunnen aantrekken. 
* lijst met taken die mensen kunnen uitvoeren. In grote lijnen hebben we zo'n 
lijst, maar als we ook volk voor die taken willen aantrekken is een extra 
foldertje misschien een goede oplossing.

Na FOSDEM een vergadering voor de concrete invulling van de taken, opstarten 
van eigenlijke VZW, ... (zelf in te vullen)

mvg,

Wim Stubbe

- -- 
 Een preventieve oorlog is even (on)logisch als fucking for virginity. 
(Goedele Liekens). 


 Begin het nieuwe jaar vooruitziend 
 en met voorbedachten rade. 
 
 Zo luidt de boodschap uit de U.S.A. 
 (God bless America!) : 
 wees preventief, 
 verijdel mogelijke euveldaad met euveldaad, 
 verdelg wat u bedreigend overkomt, 
 vernietig wat u redeloze angst inboezemt. 
 
 Koop een geweer 
 en schiet uw buurvrouw dood : 
 zij heeft vermoedelijk een mes 
 waarmee zij u misschien 
 ooit wel eens kon verwonden, 
 misschien wel kelen. 
 
 Had Abel preventief zijn broeder doodgeslagen 
 alvorens Kaïn zijn vermaledijde slag kon slaan 
 dan was het lot gekeerd 
 en dan was Abel de verdoemde moordenaar. 
 
 Wees zelf de schurk. 
 
 Herman J. Claeys 
 
 
 
 
 
 (Nadruk en e-mailverspreiding toegestaan mits deze voetnoot wordt vermeld. 
herman.claeys at ua.ac.be Raapstr. 33, bus 02, B-2000 Antwerpen) 5/1/2003
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iD8DBQE+KFR7tn4cI3YMPyQRAubEAJwMSzxzYUmvsq7vq8EPGHB9xryFqACfQrPe
cWF6CKn+iiZORkqkSiuP9Qw=
=6TWW
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Openstandaarden mailing list