[openstandaarden] MS en open standaarden

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Thu Jan 23 09:25:45 CET 2003


Citeren ZipKid <zipkid at zipkid.com>:

> On Wed, Jan 22, 2003 at 09:24:27PM +0100, Onno Timmerman wrote:
> > Ik ben benieuwd wat Microsoft onder openstandaarden zal verstaan. Zal het
> > volledig open zijn of deels.
> > Bovendien gaan ze nu keihard in het offensief tegen GNU/Linux.
> > Vooral het aansprakelijkheid baart me toch wel enige zorgen. De vlaamse
> IT
> > verantwoordelijke wist me te vertellen dat hij absolut niet zeker was van
> vrije
> > software omdat je niet weet wie aansprakelijk was.
> > B. Kuhn van FSF wist me te vertellen dat indien België de overeenkomst van,
> (ik
> > geloof) Bern heeft onder tekend dat wel snor zat. Ik heb wegens tijdsgebrek
> hier
> > nog niet dieper op kunnen ingaan.
> > Als MS tracht duidelijk de wind uit de zeilen van GNU/Linux te halen.
> > 
> > Onno
> > 
> 

Het bezwaar dat de man mij gaf tegen dit argument. Bij vrije software kan je de
code open en bloot zien. Zelfs achterhalen wie het geschreven heeft. Dat
betekent dat één individu er kan worden uit gepikt. Terwijl bij MS (tot voor
kort) je nooit achter kan komen waar de fout exact lag.
Ik ben natuurlijk geen jurist. Maar volgens de jurist van onze dienst moet GPL
volledig geldig zijn. Dus ook met de niet aansprakelijkheids closule. Alleen
contracten van "openbare orde" moeten voldoen aan de wetgeving. Dat zijn
bijvoorbeeld huur contracten.
EULA mag bijvoorbeeld zeggen dat je de software niet mag gebruiken ter
beschimping van MS. Hoe dan zit met vrijemenings uiting enzo?? 
Maar dit lijdt ons wellicht te ver weg van openstandaarden :/

Onno


> Laat die persoon eens om het even welke MS EULA doorlezen.... 
> Daarin staat zeer duiddelijk dat MS NIET aansprakelijk gesteld kan
> worden op ook maar enig vlak voor hun software en voor de data die
> eventueel verloren gaar door fouten in de software. Dit is dus een enorm
> duidelijk voorbeeld van MS FUD (Fear Unceartainty & Doubt)
> 	verspreiding...
> 
> 	ZipKid
> 
> -- 
> # Stefan - ZipKid - Goethals - http://zipkid.com - stefan at zipkid.com #
> # Linux User Group West Vlaanderen # Vereniging voor Open Standaarden #
> #    http://lugwv.be       #  http://openstandaarden.be   #
> 
> 


-- 
Onno Timmerman
Sp.a studiedienst (ICT)
tel 02 501.76.44
More information about the Openstandaarden mailing list