[openstandaarden] "Het testen van toegankelijkheid: een aantal hulpmiddelen"

Dirk Feytons TaXaN at kotnet.org
Fri Jan 24 18:06:45 CET 2003


http://www.naarvoren.nl/artikel/hulpmiddelen.html

Geschreven door een vriend van mij die nogal veel bezig is met 
(web)standaarden en accessibility.

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° Life is too short to argue, therefore I'm always right. °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030124/62a07ba2/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list