[openstandaarden] MS en open standaarden

Wim Stubbe wim at linuxbabe.be
Fri Jan 24 20:36:54 CET 2003


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On Friday 24 January 2003 00:37, Jan Claeys wrote:
> At 2003-01-23 20:54, you wrote:
> >Maak je niet ongerust. Microsoft is ook niet aansprakelijk voor haar
> >software. Staat heel duidelijk in de licentie-overeenkomst waar je mee
> >akkoord gaat, elke keer als je Microsoft-software installeert.
>
> Volgens mij zit het wettelijk ongeveer zo:
> Je kan de verantwoordlijkheid voor een product dat je verkoopt nooit
> volledig afwijzen in een EULA.  Door zo'n clausule is het wel aan de
> koper/gebruiker om te bewijzen dat de maker/verkoper te kwader trouw was.
>
> Een voorbeeld is het geheimhouden van een ernstige fout.
> Zie bijvoorbeeld een autofabrikant die een fabricagefout aan de remmen
> geheim houdt om de zware kosten voor het vervangen niet te moeten doen.
> Als je kan bewijzen dat de fabrikant dit wist maar verzweeg, kan je zeker
> schadevergoeding eisen.

Vergeet men in deze discussie niet dat bedrijven dikwijls met een SLA werken? 
Dat kan de discussie in een heel ander licht werken, omdat dan een 
overeenkomst op maat afgesloten wordt.

mvg,

Wim Stubbe

- -- 
 Een preventieve oorlog is even (on)logisch als fucking for virginity. 
(Goedele Liekens). 


 Begin het nieuwe jaar vooruitziend 
 en met voorbedachten rade. 
 
 Zo luidt de boodschap uit de U.S.A. 
 (God bless America!) : 
 wees preventief, 
 verijdel mogelijke euveldaad met euveldaad, 
 verdelg wat u bedreigend overkomt, 
 vernietig wat u redeloze angst inboezemt. 
 
 Koop een geweer 
 en schiet uw buurvrouw dood : 
 zij heeft vermoedelijk een mes 
 waarmee zij u misschien 
 ooit wel eens kon verwonden, 
 misschien wel kelen. 
 
 Had Abel preventief zijn broeder doodgeslagen 
 alvorens Kaïn zijn vermaledijde slag kon slaan 
 dan was het lot gekeerd 
 en dan was Abel de verdoemde moordenaar. 
 
 Wees zelf de schurk. 
 
 Herman J. Claeys 
 
 
 
 
 
 (Nadruk en e-mailverspreiding toegestaan mits deze voetnoot wordt vermeld. 
herman.claeys at ua.ac.be Raapstr. 33, bus 02, B-2000 Antwerpen) 5/1/2003
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iD8DBQE+MZXltn4cI3YMPyQRAkFmAJ9XiPbW5E49h2WdLTb7uMKmplNcuQCePhH0
/j5bfcVK4TyhjBBDxYZfWE0=
=QCy1
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Openstandaarden mailing list