[openstandaarden] .net

Onno Timmerman onno.timmerman at uwmening.be
Thu Jan 30 15:28:47 CET 2003


Mono ken ik

Maar als de overheid .net en pasport gaat gebruiken dan sluiten ze 
inpriciepe dus een heel deel computer gebruikers uit en verplichten ze 
MS software te gebruiken. Daarop kan men (ik) ageren!
Onno

Herman Bruyninckx wrote:

>On Thu, 30 Jan 2003, Onno Timmerman wrote:
>
>  
>
>>In hoevere is .net een open standaard. Eerlijk gezegt begrijp ik het
>>verhaaltje van .net en pasport niet zo goed. Het is een onderdeel van
>>operation hailstorm.
>>
>>Mijn vraag, kunnen anderen bedrijven zonder problemen met andere o.s.
>>gebruik maken van .net of moet ik naar onze parlementairen stappen en
>>zeggen dat passport uit den boze is? Omdat het concurentie vervalsend is?
>>
>>    
>>
>.Net is niet zomaar een stuk software, Het is een geheel van formaten,
>protocols, talen, tools en applicatie software. En Microsoft heeft een
>aantal van de stukjes voorgelegd aan standaardisatie-instanties, zoals
>bijvoorbeeld de neutrale tussentaal.
>Maar er blijven in de huidige MS aanpak nog zoveel van de andere stukjes
>niet-ingevuld dat je enkel .Net zal kunnen draaien met MS software (of
>third-party die licenties neemt bij MS). En natuurlijk alleen op
>Windows.
>
>Er zijn open source implementaties van een aantal .Net dingen aan de
>gang (project Mono bijvoorbeeld). Maar de laatste jaren is MS de
>grootste software patent-aanvrager geworden in de US, en zijn ze zich
>volgens mij aan het klaarmaken om iedereen die .Net op een
>onafhankelijke manier wil implementeren voor de rechtbank te dagen met
>patenten-claims...
>
>Dit is immers nog de laatste mogelijkheid die ze nog hebben om van vrije
>software af te geraken: doodmaken in de rechtbank...
>
>Herman
>
>  
>
More information about the Openstandaarden mailing list