[openstandaarden] .net

tinnevds tinnevds at planetinternet.be
Thu Jan 30 15:42:10 CET 2003


vandaag werd in het Vlaams Parlement de vraag van Dirk Holemans (Agalev) behandeld aan Van Mechelen over ondersteuning en ontwikkeling van open source in het kader van het Vlaams Innovatiebeleid.
het verslag is nog niet online
 
quote van Van Mechelen:  succesvolle groei van open source pakketten leidt tot doordachte pakketten met hoger kwaliteitswaarde dan gesloten pakketten
 
Van Mechelen zal een brief schrijven naar de rectoren  van de universiteiten met de vraag om verdere onderzoeksprogramma's op te starten. hij zal vanderpoorten vragen om extra inspanningen te leveren ivm open source op school.
 
voor meer details moet je maar in het oog houden op de website van het vlaams parlement als het verslag online is
groeten
Tinne
 

	-----Oorspronkelijk bericht----- 
	Van: Onno Timmerman [mailto:onno.timmerman at uwmening.be] 
	Verzonden: do 30/01/2003 15:28 
	Aan: openstandaarden at openstandaarden.be 
	CC: 
	Onderwerp: Re: [openstandaarden] .net
	
	

	Mono ken ik
	
	Maar als de overheid .net en pasport gaat gebruiken dan sluiten ze
	inpriciepe dus een heel deel computer gebruikers uit en verplichten ze
	MS software te gebruiken. Daarop kan men (ik) ageren!
	Onno
	
	Herman Bruyninckx wrote:
	
	>On Thu, 30 Jan 2003, Onno Timmerman wrote:
	>
	> 
	>
	>>In hoevere is .net een open standaard. Eerlijk gezegt begrijp ik het
	>>verhaaltje van .net en pasport niet zo goed. Het is een onderdeel van
	>>operation hailstorm.
	>>
	>>Mijn vraag, kunnen anderen bedrijven zonder problemen met andere o.s.
	>>gebruik maken van .net of moet ik naar onze parlementairen stappen en
	>>zeggen dat passport uit den boze is? Omdat het concurentie vervalsend is?
	>>
	>>   
	>>
	>.Net is niet zomaar een stuk software, Het is een geheel van formaten,
	>protocols, talen, tools en applicatie software. En Microsoft heeft een
	>aantal van de stukjes voorgelegd aan standaardisatie-instanties, zoals
	>bijvoorbeeld de neutrale tussentaal.
	>Maar er blijven in de huidige MS aanpak nog zoveel van de andere stukjes
	>niet-ingevuld dat je enkel .Net zal kunnen draaien met MS software (of
	>third-party die licenties neemt bij MS). En natuurlijk alleen op
	>Windows.
	>
	>Er zijn open source implementaties van een aantal .Net dingen aan de
	>gang (project Mono bijvoorbeeld). Maar de laatste jaren is MS de
	>grootste software patent-aanvrager geworden in de US, en zijn ze zich
	>volgens mij aan het klaarmaken om iedereen die .Net op een
	>onafhankelijke manier wil implementeren voor de rechtbank te dagen met
	>patenten-claims...
	>
	>Dit is immers nog de laatste mogelijkheid die ze nog hebben om van vrije
	>software af te geraken: doodmaken in de rechtbank...
	>
	>Herman
	>
	> 
	>
	
	

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/ms-tnef
Size: 6090 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030130/46064dae/attachment-0002.bin


More information about the Openstandaarden mailing list