[openstandaarden] [OT] zonder Bill Gates was er geen informatietechnologie ?

Jan! jan_os at jeugdhuisx.be
Thu Jan 30 18:50:27 CET 2003


> Krasse uitspraken, te lezen op De Standaard online:
> http://tinyurl.com/53tm
Bedenk ook dat het zonder Al Gores uitvinding van het Internet niet 
mogelijk zou geweest zijn dit artikel online te kunnen te lezen!
More information about the Openstandaarden mailing list