[openstandaarden] voorstel persbericht swpat

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Jul 29 10:35:52 CEST 2003


On Mon, Jul 28, 2003 at 11:09:19PM +0200, David GLAUDE wrote:
> Mischien AEL zou graag a franstalig versie te maken on samen de zelfde 
> text te geven.

That would be a great idea. In that way we can start a national press
offensive :-)

> Ok, ik denk dat het mogelijk is te vinden hoeveel belgise hebben die 
> petitie hanteken. FFII/Eurolinux can did informatie geven.

Would certainly be interesting!

> Ik zal uw text aan Eurolinux ook senden voor verbetering.

I suppose they can agree with it, it's not that special. In any case,
I'd like to release the text as soon as possible...

Regards,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Neen tegen softwarepatenten in de EU! --> http://www.softwarepatenten.tk/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030729/3b9666d8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list