[openstandaarden] [ddeckmyn@hotmail.com: Re: softwarepatenten in de EU]

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Sat Jun 14 01:31:02 CEST 2003


On Fri, Jun 13, 2003 at 09:17:54PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> Hallo allemaal,
> 
> in de attachment een reactie van Dominique Deckmyn, ICT-columnist van
> de Standaard. Alle onderbouwde tegenwerpingen zijn welkom natuurlijk
> op deze lijst, ik probeer ze dan samen met mijn antwoord gebundeld
> terug te sturen. We mogen erop rekenen dat softpat. één van de
> volgende weken in die rubriek staat.
> 
> Ik dacht alvast aan de cross-licensing, maar andere antwoorden zijn
> ook welkom natuurlijk...

Het argument dat gegeven wordt is bogus. Niet zo lang geleden werd *op
deze lijst* een tekst van Laura Creighton gepost, een
vertegenwoordigster van één of andere organisatie van venture
capitalists, die net kwam zeggen dat zij helemaal niet opgezet zijn met
patenten:

http://openstandaarden.be/maillists/openstandaarden/3453.html

Deze mail bevat de beste argumenten tegen software-patenten die ik
totnogtoe gezien heb.

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"An expert can usually spot the difference between a fake charge and a
full one, but there are plenty of dead experts." 
  -- National Geographic Channel, in a documentary about large African beasts.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030614/ad9f4dc8/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list