[openstandaarden] grote namen over softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sat Jun 14 16:39:48 CEST 2003


On Sat, Jun 14, 2003 at 04:15:15PM +0200, Wouter Vanden Hove wrote:
> Hier een paar getuigenissen  over enkele grote namen uit de
> software-industrie die de heer Deckmyn misschien ook hoog inschat:

Bedankt, ik voeg ze er bij. Weet je voor hoever deze reacties
officieel zijn? Ik was het Oracle-voorbeeld ook al tegengekomen maar
er stond ergens bij dat de mededeling teruggetrokken was.

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030614/647aea2b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list