[openstandaarden] Re: softwarepatenten in de EU

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sat Jun 14 17:05:20 CEST 2003


On Sat, Jun 14, 2003 at 02:11:57PM +0100, Ward Vandewege wrote:

[opmerkingen opgenomen]

> Is er ergens geen uitspraak van 1 of andere rechter dat software == taal? In
> feite is dat de kern van het probleem; software zijn wiskundige algoritmen,
> in taal gegoten.

Ik neem aan dat hij dat als ICT-specialist wel weet.

[...]

> Jamaar hela:
> 
> 1. ideeen zijn niet patenteerbaar; enkel uitvindingen

heb ik al vermeld 

> 2. software _is_ al beschermd door auteursrechten - dat research geld is dus
> helemaal niet verloren als er een software product uit voortkomt; dat product
> kan niet zomaar zonder moeite gecopieerd worden door een concurrent, die zal
> ook tijd en geld in ontwikkeling moeten investeren.

zie boven

[...]
> Ik dacht dat het er 30.000+ zijn - check dat efkes. Misschien even vermelden

Ik weet het ook niet meer. Op de flyer staan er 20.000:
http://www.ffii.org/proj/kunst/swpat/pamflet/europarl03.nl.pdf

Iemand die officiële cijfers heeft?

> > Zonder software patenten moet een IT bedrijf _continu_ de beste zijn
> > in zijn _diensten_, en niet toevallig de eigenaar van een patent.
> 
> ... en in zijn _producten_ ...

ok

> > Het investeerders-argument speelt enkel en alleen in het voordeel van
> > het individu dat een patent bezit. Nu is het fundament van de
> 
> individu en/of bedrijf

ok

> > patentenwetgeving dat de overheid zo'n monopolie enkel mag uitdelen
> > indien de _maatschappij_ er verlies aan zou doen als dat patent er
> > niet komt. Dit is een motiveerbare reden, maar een _heel_ andere dan
> > de voorgenoemde!
> 
> Hier zou ik een voorbeeld invoegen; bv. de progress bar of het if-statement.
> Wat zou de maatschappij verloren hebben als deze patenten niet toegekend
> waren? Helemaal niks, want deze ideeen (ja, dat zijn het, geen uitvindingen)
> zijn al heel lang bekend. Hoe lang zouden mensen al de als-dan zinscontructie
> gebruiken?

Ik zou het niet te veel op de triviale patenten willen spelen want dan
komt de tegenpartij steeds af dat er natuurlijk wel kaf tussen het
koren zit maar dat dit hun redenering niet ontkracht - "de rechter zal
de ongepaste patenten wel uit halen".

[...]
> Dat moet MySQL zijn denk ik; voor zover ik weet is PostgreSQL geen bedrijf
> (maar ik kan verkeerd zijn). Er was wel ten minste 1 PostgreSQL
> programmeur in Brussel op 8 mei, en die was zeer fel gekant tegen software
> patenten.

ok, s/postgre/my/


>   http://www.aspnews.com/news/article/0,,4191_952491,00.html
> 
> waren het er eind 2001 meer dan 37000; als ze er in 2002 even veel gekregen
> hebben, zullen het er 40000 zijn ondertussen.

Ok, ik hou het voorzichtheidshalve op 37k, moet maar genoeg zijn :-)

> > Ik hoop dat u voldoende heeft aan dit antwoord. Niettemin blijf ik
> 
> Ik zou dat een beetje anders formuleren - dit is nogal een 'sluit de
> deur'-statement. Zeg misschien iets in de zin van 'Ik hoop dat dit mijn
> argumenten wat in context heeft geplaatst. Ik blijf graag ter
> beschikking...'.

Heb je volledig gelijk in. Ik pas het aan.

Bedankt voor de verbeteringen.

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030614/687f08d0/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list