[openstandaarden] [ddeckmyn@hotmail.com: Re: softwarepatenten in de EU]

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Sun Jun 15 23:09:11 CEST 2003


On Sun, Jun 15, 2003 at 10:59:41PM +0200, Onno Timmerman wrote:

> Nuttig om te weten is dat de volgende journaliste op mijn aanraden reeds 
> een beetje bezig was het onderwerp te onderzoeken. 
> Nancy.Nackaerts at standaard.be

Kijk, kijk, dan krijgen we binnenkort een volledige speciale editie
over softwarepatenten :-)

Btw, heeft dat stuk nu al in de Tijd gestaan? Kan iemand misschien
eens samenvatten wat daar in stond?

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030615/4bd93954/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list