[openstandaarden] uit Emerce(Nl) mailinglist

Frans Gerbosch Consulting fragerco at fragerco.com
Mon Jun 23 03:21:29 CEST 2003


* Maandag, 23 Juni 2003 - Open Source niet gebaat bij kopieerheffing

Kopieerheffing holt het auteursrecht uit, zo betoogt de Vereniging 
Open Source Nederland in haar correspondentie met Cedar, de 
koepelorganisatie van de Nederlandse copyright 
clearance-instellingen. Open Source-ontwikkelaars gebruiken het 
auteursrecht om de broncode van hun software te beschermen, niet om 
geld te verdienen. Een kopieerheffing die dient om inbreuk op het 
auteursrecht af te kopen, holt de rechtspositie van de maker uit.
* http://www.emerce.nl/archives/nieuws/Media_Marketing/15130.html

-- 
<------------------- Frans Gerbosch Consulting --------------------->
Frans Gerbosch                Voice +32/(0)486/58.26.20
fragerco at fragerco.com              Fax +32/(0)486/81.23.97
      Fr. Rooseveltlaan 463 / B-9000 Gent / Belgium
<--------------------- http://www.fragerco.com ----------------------->

More information about the Openstandaarden mailing list