[openstandaarden] emailadressen EU-parlementsleden

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Mon Jun 23 10:56:03 CEST 2003


On Mon, Jun 23, 2003 at 02:23:37AM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> On Sun, Jun 22, 2003 at 09:30:33PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > On Sun, Jun 22, 2003 at 09:01:03PM +0200, Wouter Verhelst wrote:
> > > On Sun, Jun 22, 2003 at 07:00:54PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> > > > Voor wie nog wil mailen naar de EU-ers, gewoon xxx at europarl.eu.int
> > > > gebruiken. Je doet er best ook de assistenten bij:
> > > > xxx-assistant at europarl.eu.int
> > > 
> > > Hoe kan ik dat het beste doen? Één niet-gepersonaliseerde mail met alle
> > > onderstaande parlementariërs in Cc, of een hoop gepersonaliseerde[1]
> > > mails naar allemaal apart?
> > 
> > Ik denk dat het allemaal niet zoveel uitmaakt, hoewel het me wel een
> > goed idee lijkt om het ten meeste 'per partij' te doen. De aanspreking
> > lijkt me niet echt relevant: _veel_ belangrijker is om achteraf nog
> > eens te bellen. De ervaring leert dat ze die mails immers vaak niet
> > of met een half oog lezen. En dan zijn ze tenminste geconfronteerd met
> > interesse vanaf de basis.
> 
> Nog één vraag: Kan je me zeggen welke van de vermelde parlementariërs
> Vlaams zijn, en welke Waals, of me een site geven waar ik dat zelf kan
> nakijken?

Als je op de volgende site kijkt:
http://wwwdb.europarl.eu.int/ep5/owa/p_meps.short_list?ilg=NL&ictry=BE&ipolgrp=&iorig=

En je klikt op hun naam, dan zie je bij welke partij ze zitten.
De enige waarvan we 100% zeker zijn dat ze tegen gaan stemmen zijn de
SP.A'ers en Agalevers. Van de CD&V denk ik het ook wel, gezien hun
persbericht, maar eens luisteren kan geen kwaad. Hetzelfde geldt voor
Nelly Maes, die is officieel lid van de groenen/EFA maar eens
informeren is zeker de moeite waard.

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030623/e7faf15f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list