[openstandaarden] uit Emerce(Nl) mailinglist

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Mon Jun 23 18:11:05 CEST 2003


On Mon, 23 Jun 2003, Jan Claeys wrote:
> ==> Bestaat er eigenlijk een auteursrechten-vereniging voor software?
> Misschien is dat wel afdwingbaar via deze wet, wat misschien z'n gevolgen 
> zou kunnen hebben op de patenteerbaarheid ervan...?  (back on-topic ;-)

We hebben dus dringend zo'n vereniging nodig die wat geld afroomt en doorsluist
naar e.g. Debian.

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds
More information about the Openstandaarden mailing list