[openstandaarden] FAQ softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Tue Jun 24 19:58:53 CEST 2003


Hallo,

nieuw op softwarepatenten.tk: de FAQ, een samenraapsel met de vragen
die me het meest relevant leken.

Alle aanvullingen zijn welkom! Zet ze op de mailinglist of mail ze mij
rechtstreeks.

Verder goed nieuws van spirit: ze zijn tegen (zie site).

Groeten,

Dieter

-- 
Homepage: <http://www.student.kun.nl/dieter.vanuytvanck/>
Teken tegen softwarepatenten in de EU! --> http://petition.eurolinux.org/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20030624/8baf8a81/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list