[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Wed Oct 1 22:02:06 CEST 2003


Op woensdag 1 oktober 2003 21:53, schreef Peter Vandenabeele:
> Graag een verwijzing naar de gepaste lijst of voorstel voor een
> aparte ML (praktisch kan ik die lijst heel snel opzetten, maar
> ik wil me daar zeker niet opdringen). 

Ga gerust je gang.

We kunnen daar beginnen met het opstellen van een mailtje aan alle LUG's om 
ons voor te stellen, en medewerking te vragen.

Tijl
-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031001/9ad642ee/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list