[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Wouter Vanden Hove wouter.vanden.hove at pandora.be
Wed Oct 1 22:44:51 CEST 2003


Sedert enkele maanden heeft Wiebe Van der Worp van vrijschrift
sponsoring gezocht en gekregen van XS4All.

Voordelen:

1) een eigen server

2) "Vrijschrift" is discipline-onafhankelijke naam en kan gebruikt
worden over overkoepelende naam waarin verschillende subprojecten
bestaan over open standaarden, vrije software, open content, copyright &
patenten, filesharing versus de muziekindustrie,...

3) een org-domeinnaam is neutraal voor Belgie en Nederland
www.vrijschrift.org, uiteraard kunnen bijkomend namen gekocht worden.
Maar het is alvast handig ivm met accounts voor mensen die in
verschillende projecten actief wensen te zijn.

Met opencursus.be verhuis ik alvast naar die server.


Ik denk dat het voordeliger is te werken met verschillende subprojecten
waar één thema diepgaand behandeld én opgevolgd wordt dan  100 linux
sites die allemaal op hetzelfde tijdstip hetzelfde nieuwsbericht brengen
om het de week erna volledig te vergeten. (type linux.be,
linuxbelgium.be)

Er is ook nog de nieuwsgroep nl.onderwijs.open-source waar like-minded
people zitten.

Wouter


Op wo 01-10-2003, om 21:53 schreef Peter Vandenabeele:
> On Wed, Oct 01, 2003 at 09:39:32PM +0200, Tijl Vercaemer wrote:
> Content-Description: signed data
> > Op woensdag 1 oktober 2003 16:55, schreef Sven Vermeulen:
> 
> [...]
> > Mensen die willen meewerken: mail me!  Dit is te OT om hier verder uit te 
> > werken.
> 
> Dit is een belangrijk idee dat vroeg of laat gerealiseerd zal worden,
> waarschijnlijk met een gecombineerde bijdrage van vrijwilligers,
> (kleine ne grote) firma's en overheid.
> 
> Is er een bestaande mailing lijst waar dit uitgewerkt wordt ?
> 
> Zoniet zou ik voorstellen dergelijke lijst op te richten en daar de
> discussie verder te zetten. Topic van die lijst is IMHO ongeveer:
> 
> "een laagdrempel instap voor FLOSS op desktop (en server) voor 
> specifieke doelgroepen. Doelgroepen zijn o.a. onderwijs, overheid,
> KMO, grotere firma's, prive personen. Het Extramadura project 
> (linex) is zeker een belnagrijk voorbeeld waar de doelgroep
> expliciet het onderwijs in de regio Extramadura was."
> 
> Dit is hier inderdaad off-topic en ik ben geinteresseerd de discussie
> op de passende (of een nieuwe) lijst voort te zetten. We moeten ook
> de link met Nederland maken, waar dit soort zaken gebeuren.
> 
> Graag een verwijzing naar de gepaste lijst of voorstel voor een 
> aparte ML (praktisch kan ik die lijst heel snel opzetten, maar
> ik wil me daar zeker niet opdringen). In voorkomend geval zou
> ik ook een bredere oproep doen naar de FLOSS gerichte KMO's
> in Belgie om hieraan bij te dragen.
> 
> Peter
> 
> > Tijl
> > -- 
> > Tijl Vercaemer
> > email: Skender at VrijZijn.be
> > jabber: tijl at jabber.org
> > pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc
> 
> 
> 
> > _______________________________________________
> > Openstandaarden mailing list
> > Openstandaarden at openstandaarden.be
> > http://www.openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
> 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031001/8a457b10/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list