[Openstandaarden] www.spreidingsplan.be

Dirk Feytons Dirk.Feytons at easynet.be
Thu Oct 2 02:23:44 CEST 2003


Johan Vervloet wrote:

> Om pdf995 te installeren, moet je tegenwoordig twee installers
> downloaden/installeren.  ('k Heb dat ook op gewestpallieter.be moeten
> wijzigen :-))

Misschien http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ eens overwegen? 
Eén mooie installer die alles voor zijn rekening neemt.

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° "Erhm...what is a 'eff ay cue'?" "Look, are you being deliberately 
recursive?" °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/e7c34638/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list