[Openstandaarden] OOo 1.1, wiki

Tijl Vercaemer Skender at VrijZijn.be
Thu Oct 2 13:59:27 CEST 2003


Op donderdag 2 oktober 2003 13:12, schreef Tijl Vercaemer:
> OK, kan iemand desktop at openstandaarden.be aanmaken?
>
> Ik neem aan dat het geen probleem is als we voorlopig de OpenStandaarden
> wiki gebruiken om een lijstje aan te leggen van projecten waar we ons
> kunnen op baseren, of waar we mee kunnen samenwerken?

zie: http://www.openstandaarden.be/wiki/pmwiki.php/Main/OnderwijsCD

Tijl
-- 
Tijl Vercaemer
email: Skender at VrijZijn.be
jabber: tijl at jabber.org
pgp sleutel: http://vrijzijn.be/Skender.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: signature
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/e911e6b9/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list