[Openstandaarden] ter goedkeuring: spreidingsplan.be - brief Anciaux

Dirk Feytons Dirk.Feytons at easynet.be
Thu Oct 2 14:11:56 CEST 2003


Mark Van den Borre wrote:

> Geeft u er de voorkeur aan de documenten zelf om te zetten naar
> PDF-formaat? Het makkelijkst gaat dat met het programma Adobe Acrobat
> (betalend). Er zijn ook gratis en vrije alternatieven. Zie bijvoorbeeld
> http://www.pdf995.com.

Waarom niet het volledig gratis + open source PDFCreator?
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° There are 10 kinds of people, those who understand binary and those 
who don't. °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/18a24f8c/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list