[Openstandaarden] ter goedkeuring: spreidingsplan.be - brief Anciaux

Dirk Feytons Dirk.Feytons at easynet.be
Thu Oct 2 16:36:35 CEST 2003


Peter Vandenabeele wrote:

> Misschien naief, denk ik dat html een fundamenteel betere keuze 
> is om te promoten dan pdf:
> 
> html is door W3C gestandaardizeerd, pdf is eenzijdig neergezet
> door een firma met bedenkelijke reputatie wegens sterke drive
> richting DRM. Hoe lang duurt het voor pdf in een richting gaat
> die niet meer door iedereen als "open" aanzien wordt, al was het
> maar om het kraken van DRM versies van .pdf documenten 
> moeilijker te maken.

In theorie misschien wel ja maar in de praktijk? Zoals al door iemand 
anders aangehaald: bestaat er software die w3c compliant HTML 
produceert? Ik ken er geen maar dat wilt weinig zeggen aangezien ik niet 
zo thuis ben in de HTML-wereld. Daar komt nog bij dat HTML eigenlijk 
niet bedoeld is om een document overal op identiek dezelfde manier weer 
te geven. Pixel-precies plaatsen van tekstelementen is dacht ik quasi 
onmogelijk met HTML.

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° The light at the end of the tunnel may just be an oncoming train. °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/660b3ca6/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list