[Openstandaarden] Congres

Onno Timmerman onno.timmerman at s-p-a.be
Thu Oct 2 16:50:51 CEST 2003


Met al het spreken over een een cd en Wiki openoffice en doelgroepen heb 
ik het volgende voorstel.

sp.a organiseerd in het voorjaar een congres voor alle mandatarissen op 
lokaal niveau. Dat betekent heel wat burgemeester, schepenen, 
gemeenteraadsleden daar op af gaan komen.
Nu is het de bedoeling dat er hier rond workshops gehouden worden waar 
men o.a. uitleg geeft.

Misschien zou openstandaarden.be geïntreseerd zijn?
Misschien kan zo'n CD-rom daar verspreid worden...
Misschien kan een folderke of iets dergelijks of een gastspreker...

Ik luister naar ideeën!

Het is op dit ogenblik ook mijn bedoeling om uitgelegd te krijgen wat 
Vrije Software is en welk voordeel men daaraan kan doen. Maar als iemand 
een voorstel heeft?

OnnoMore information about the Openstandaarden mailing list