[Openstandaarden] Congres

Dirk Feytons Dirk.Feytons at easynet.be
Thu Oct 2 17:05:56 CEST 2003


Onno Timmerman wrote:

> sp.a organiseerd in het voorjaar een congres voor alle mandatarissen op 
> lokaal niveau. Dat betekent heel wat burgemeester, schepenen, 
> gemeenteraadsleden daar op af gaan komen.
> Nu is het de bedoeling dat er hier rond workshops gehouden worden waar 
> men o.a. uitleg geeft.

Lijkt mij zeker en vast een mooie gelegenheid voor OS.be om naar buiten 
te komen.

> Misschien zou openstandaarden.be geïntreseerd zijn?
> Misschien kan zo'n CD-rom daar verspreid worden...
> Misschien kan een folderke of iets dergelijks of een gastspreker...
> 
> Ik luister naar ideeën!

Weinig aan toe te voegen.

> Het is op dit ogenblik ook mijn bedoeling om uitgelegd te krijgen wat 
> Vrije Software is en welk voordeel men daaraan kan doen. Maar als iemand 
> een voorstel heeft?

Let op met vrije software vs open standaarden. OS.be moet in de eerste 
plaats open standaarden promoten, al hoort vrije software daar 
natuurlijk wel bij. Zo zouden we bijvoorbeeld een aantal overheidssites 
onder de loep kunnen nemen en laten zien dat die niet toegankelijk zijn. 
Vervolgens laten we zien hoe het wel kan. Niet alleen het waarom van 
open standaarden maar zeker en vast ook hoe dit in de praktijk kan 
(zoals bij spreidingsplan.be).

Een CD met al dan niet vrije software erop die open standaarden 
ondersteunen, kan zeker erg nuttig zijn. Om de onafhankelijkheid van 
OS.be tov al dan niet vrije software te onderstrepen, zouden daar dus 
ook niet-vrije software moeten opstaan. Dat lijkt mij echter wat 
moeilijk omdat je dan toestemming moet hebben en je hoogstwaarschijlijk 
met trialversies gaat zitten. Echter, enkele titels zou al genoeg zijn, 
hopelijk begrijpen ze dan de hint als de ratio vrij:niet vrij 20:1 is :)

Anyway, mijn 0.02EUR

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° Yesterday is the past, tomorrow is the future. Today is a gift, 
that's why it's called 'present'. °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/65b6f0d5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list