[Openstandaarden] ter goedkeuring: spreidingsplan.be - brief Anciaux

Dirk Feytons Dirk.Feytons at easynet.be
Thu Oct 2 17:16:21 CEST 2003


Herman Bruyninckx wrote:

>>Pixel-precies plaatsen van tekstelementen is dacht ik quasi 
>>onmogelijk met HTML.
>>
> 
> Klopt. Maar dit is dan ook de enige reden om niet HTML te gebruiken?
> In ieder geval, het oorspronkelijke bericht ging over de teksten die
> Anciaux op het web plaatst, en daar is HTML zonder twijfel uiterst
> geschikt voor.

HTML moet zeker niet meteen afgeschreven worden. Voor de eenvoudige 
lay-out van de spreidingsplan-documenten is het zeker een goed 
alternatief voor PDF. Er blijft alleen nog het praktische obstakel hoe 
deze HTML aan te maken...

-- 
Dirk

(PGP keyID: 0x448BC5DD - http://www.gnupg.org - http://www.pgp.com)

.oO° And on the eighth day God started debugging. °Oo.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20031002/b463bba5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list